הרשמה לניוזלטר

להרשמה לניוזלטר

נגישות

במידת הצורך, ניתן לפנות לדנה שחר, הממונה על מניעת הטרדות מיניות
danas@musrara.co.il
או בטלפון 02-6280934 שלוחה 121

תקנון בנושא הטרדה מינית
, תקנות למניעת הטרדה מינית

בית ספר מוסררה מתייחס בחומרה רבה לתופעה של הטרדה מינית ופועל בתוקף למיגורה וליצירת סביבת עבודה ולימודים נקייה מכל סוג של הטרדה מינית.
 
בכל מקרה של הטרדה מינית או התנכלות על רקע מיני יש לפנות לאחראית אשר תטפל בתלונה. ניתן להפנות אליה גם מקרים שבהם נודע על הטרדה מינית כלפי עובד/ת או תלמיד/ה.
 
הטרדה מינית או התנכלות הינם מעשים אסורים ופסולים המהווים עבירה פלילית, עוולה אזרחית וכן עבירת משמעת חמורה. התקנון למניעת הטרדה מינית מסדיר את הדרכים להגשת תלונה ולטיפול יעיל בהטרדה מינית.
 
עפ"י החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, הטרדה מינית היא אחת מאלו:
 
1. סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.
2. מעשה מגונה.
3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן. ואולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים של ניצול יחסי מרות בעבודה, ניצול יחסי מרות בלימודים במוסד להשכלה גבוהה או ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך, בקטין, בחסרי ישע או במטופלים.
4. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם אליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן ואולם, אין צורך להראות אי הסכמה במקרים שפורטו בסעיף 3 לעיל.
5. התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של האדם.
 
התנכלות היא:
 
1. מעביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה כאשר מקור הפגיעה הוא הטרדה מינית.
2. מעביד או ממונה מטעמו אשר פוגע בעובד או בדורש עבודה בשל תלונה על התנכלות או תביעה משפטית בשל התנכלות.
3. מעביד או ממונה מטעמו אשר פוגע בעובד או דורש עבודה כאשר מקור הפגיעה הוא סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה משפטית על התנכלות.
 
התקנון קובע דרכים למניעת הטרדה מינית או התנכלות ומגדיר את אופן הטיפול בהן.
 

ביה"ס מוסררה קבע לעצמו כללי התנהלות פנימיים מחייבים, המיועדים למנוע מצבים שעלולים לגרום לאי נוחות ולהוביל להטרדות מיניות.

להלן פרוט קווים מנחים הנכללים בתקנון ומהווים חלק מכללי ההתנהגות בבית הספר:

- המוסד שלנו אוסר על סגל המורים כל חדירה למרחב הפרטי של הסטודנט/ית, גם כאשר גילוי הקרבה הוא ביוזמת הסטודנט/ית – אם זה בחיבוק, נשיקה ונגיעות גופניות אחרות. איסור זה חל גם על הסטודנטים/יות כלפי המורים/ות.

- בית הספר אוסר מפגשים ביתיים - לא בבית המורה ולא בבית הסטודנט/ית.

- באם ישנו שימוש במהלך השיעורים או כחלק מתרגילי הבית, בחומרים ויזואליים אמנותיים שנושאים תוכן מיני ו/או קונוטציות מיניות יש לשתף את ראש/ת המחלקה ולקבל את אישורו/ה לשימוש.

- המורים והתלמידים מתבקשים להיות ערניים ולהפגין אחריות באם הוא/היא נוכח/ת בסיטואציה בין תלמיד/ה למורה, תלמיד/ה לתלמיד/ה/, מורה למורה של הטרדות מיניות ולדווח מידית לאחראית למניעת הטרדות.

חדשות