טופס דיווח שעות מלגה

נא למלא את כל הפרטים


פירוט תאריכים, שעות וסוג פעילות

תאריך משעה עד שעה סה"כ שעות סוג פעילות/מקום
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10