הרשמה לניוזלטר

להרשמה לניוזלטר

נגישות

מערכת התכנית: "הצילום בתהליך הטיפולי"
 
ימי רביעי, 15:00-20:00

קורסים בסמסטר א'

הצילום ככלי טיפולי
במהלך הקורס נערוך הכרות עם הפוטותרפיה על מגוון אפשרויותיה הטיפוליות. נבדוק את ההקשרים בין צילום לטיפול, ונבחן כיצד ניתן לעבוד עם הפוטותרפיה בהתאם לאוכלוסיה, למטרות ולשלבים בטיפול. בין הנושאים שיילמדו : הצילום כאמצעי השלכתי, יחסי ההעברה בדיאלוג הצילומי, הצילום כאובייקט מעבר, תמונות המשפחה בטיפול, הפולשנות שבצילום, והצילום בשלב הפרידה.
הלימוד ייעשה באמצעות דיון בחומרים תיאורטיים בפוטותרפיה ובהקשרם לתאוריות ומושגים מעולם הפסיכותרפיה, ניתוח חומר קליני מהשדה של הצילום ככלי טיפולי, והתנסות חווייתית בדרכי העבודה בתחום זה.

כלים לעבודה בפוטותרפיה: צילום ווידאו, סטילס, כתיבה ויצירה 
בקורס חווייתי זה נלמד כלים של עבודה בצילום (ווידאו וסטילס), יצירה וכתיבה חופשית, שניתן להשתמש בהם בטיפול. תהיה התייחסות ספציפית לעולם הטיפולי/מקצועי של כל סטודנט/ית. הקורס יכלול בין היתר: דיוקן עצמי בוידאו, הקרנת דימויים צילומיים, צילומי זהות ותרבות וכתיבה יוצרת ככלי להתבוננות בתהליכים של הפוטותרפיה. במפגשים יובאו טקסטים ודוגמאות מתחום הפוטותרפיה לדיון ולהמחשה.


קורסים בסמסטר ב'

הלכה ומעשה - הבנת מקומו של הצילום במהלך טיפול הנפשי 
בקורס נרחיב את ההבנה אודות הטיפול בצילום: מה מקומה של המצלמה, איפה משתלב המעשה הצילומי בטיפול בדיבור ובטיפול באמנות. הטכניקות שיילמדו בקורס: השטיח הצילומי, צל צללית וצילום, תמונה "מטופלת"(עיבוד תמונה), עבודת חלום בטיפול בצילום, צילומי תקריב ופרספקטיבה, ומנדלות צילומיות ככלי אבחוני וטיפולי. הקורס ישלב בין התנסות חווייתית לידע תיאורטי ויישומי, ברוח הגישה היונגיאנית. דוגמאות יובאו מתוך טיפול בצילום במבוגרים, ובקשר הורה ילד.

קורס הדרכה בפוטותרפיה 
בקורס זה תינתן הדרכה על סוגיות ונושאים שעולים עם תחילת ההתנסות של הסטודנטים/ות בשימוש בפוטותרפיה בתוך העבודה הטיפולית שלהם/ן. נתייחס לדרכים בהן ניתן לעבוד עם הפוטותרפיה בשדה, בהתאם לצרכי המטופלות/ים - מתוך החומר הקליני שיובא להדרכה. נעסוק בנושאים כגון הסטינג הטיפולי, האתיקה, החוויה הטיפולית וההעברה ונבחן כיצד הם באים לביטוי ומיושמים בפוטותרפיה. באמצעות הדיונים, הליווי והמשובים הצילומיים נשאף להעמיק את ההתפתחות וההבנה בתחום זה.

סדנאות - במהלך שנה"ל

פוטותרפיה במרחב הקבוצתי
סדנה חווייתית המתמקדת בהיכרות עם הפוטותרפיה ככלי לעבודה קבוצתית.

הקבוצה היא בבחינת קלידוסקופ המכיל ערב רב של תכנים, רגשות והתנהגויות. המנחה, המשקיף על הצבעים והצורות השונות של הקלידוסקופ הקבוצתי, מחפש נקודות אחיזה שיעניקו משמעות לתמונה הנגלית לעיניו. אין מדובר בתמונה אחת בלבד, אלא ברצף של תמונות, הנובעות זו מזו ויוצרות תבנית רציונלית כלשהי (שפירא 1996).

הכרת השלבים בהתפתחות הקבוצה מסייעת למנחה להבין את הצרכים המשתנים של המשתתפים ושל הישות הקבוצתית ולדייק את ההנחיה. שילוב כלים מתחום הפוטותרפיה והתאמתם לשלבים השונים בחיי הקבוצה מאפשרים מרחב יצירתי לחקירה עצמית והתפתחות אישית בתוך התמונה הקבוצתית. במהלך הקורס נעבור בצורה חווייתית דרך שלבי התפתחות הקבוצה (מקנזי וליווסלי, 1983), תוך לימוד מונחים תיאורטיים ושימוש בטכניקות שונות ובכלים מעשיים בפוטותרפיה המתאימים לתהליך. יוצגו דוגמאות מקבוצות הפונות לאוכלוסיות מיוחדות ונתייחס לדילמות ולסוגיות ייחודיות.

שימוש בפוטותרפיה בטיפול הדיאדי
בסדנה זו נעסוק בתחום הטיפול הדיאדי (טיפול הורה- ילד). יוצג השימוש בכלי הפוטותרפיה כאמצעי לחיזוק הקשר הורה- ילד. השימוש באמצעי הצילום - המאפשר זוויות הסתכלות שונות ופרשנות חדשה לתמונה – תורם להרחבת ההבנה של היחסים, דרך ההתנסות המשותפת. במהלך הסדנה, הפוטותרפיה תהווה אמצעי חווייתי להרחבת החשיבה של המשתתפות/ים את עצמן/ם, בתוך ההתערבויות. יתקיים דיון והעמקה בתיאורי מקרה והתנסויות בשטח.

בניית תהליך אישי בפוטותרפיה
בסדנה יצאו המשתתפות/ים למסע צילומי המבקש לחקור תחום או נושא אישי שמעסיק אותן/ם. הנושא יכול לנוע על הציר בין האישי למקצועי ויכול לכלול תהליכים וטכניקות שנחוו במהלך לימודי הפוטותרפיה, או לגעת במושגים מתחום הטיפול או הצילום שהם רלוונטים למשתתפ/ת ולקורותיה/ו. הדגש יהיה, כמו בטיפול, בעבודה מתמשכת, תהליכית, בין זיקוק להפשטה, בין סלקציה לאינטגרציה.

הדרך לתוצר הסופי תהיה כמו בטיפול בצילום, מתוך אמון ביכולתו של התהליך היצירתי להדהד את המהלך הרגשי ומתוך התבוננות מודעת בהבנות הנפשיות שמתגלות בתמונות. ב"מרחב הביניים" בין הנפש ליצירתה ננסה להתחקות באופן מודע אחר חוש הראיה, לבחון דפוסי ראיה ולהבין את משמעותם הרגשית עבור המשתתפים. במהלך החקירה האישית, יתנו המשתתפות/ים משוב אחת לשני/ה ויחד ננסה לגלות, מעבר לשפה הצילומית הפרטית - את אפשרות קיומה של שפה סימבולית קולקטיבית קבוצתית. בשיעור המסכם של הקורס יוצגו התוצרים האישיים בדרכים מגוונות לפי הבחירה של כל סטונדנט/ית .

מסע מצולם – סדנת וידאו-תרפיה
בסדנה חווייתית זו יצאו המשתתפות/ים למסע הגיבור/ה מצולם דרך טכניקות עבודה מגוונות בווידאו-תרפיה. מסע הגיבור/ה הוא מבנה נפוץ של סיפורים רבים המגוללים את הסיפור של הגיבור/ה שיוצא/ת להרפתקה לאחר משבר מכריע, מתמודד/ת עם מהמורות ומכשולים, מנצח/ת, ושב/ה הביתה. הוא בעיקרו מסע פנימי. שיתוף הפעולה בין מבנה מסע הגיבור/ה לבין הוידאו-תרפיה מעניק למסע הפנימי נראות וקול. כל סטודנט/ית הופכ/ת להיות הגיבור/ה של הסיפור שלו/ה ומתנסה בצילום המסע האישי של כל אחד/ת, דרך הווידאו והדוקו-תרפיה.

הצילום דרך מבנה מסע הגיבור/ה מאפשר הכרות עם עצמנו, עם ייצרנו, עם קשיינו, פגיעותינו וגדולתנו. שימוש בוידאו-תרפיה בתיעוד המסע עוזר להתבונן בעצמנו בזוויות שונות ולראות את המסע שלנו ממעוף הציפור ולא רק מלב הג'ונגל.

"הגיבור האמיתי, מצוי בתוכנו וכל אדם מכיל גם את האנטי גיבור, את הסבל והטרגיות והוא גיבור במסע חייו." לאורך הסדנה נתייחס לטכניקות העבודה בווידאו-תרפיה, למקומם ולמשמעותם בתהליך הטיפולי ונדון בדוגמאות מהשטח ובחומר תיאורטי בתחום.

סדנת דרמה-תרפיה בשילוב צילום
שיתוף הפעולה בין תחומי הדרמה והצילום יכול להעשיר, להפרות, ואף לווסת את התהליך התרפויטי: דרמה הנה חוויה של זמן הווה, הנוצרת ב"כאן ועכשיו" תמידי ונעלמת כלא הייתה; צילום מהווה עדות שמנציחה את החוויה בזמן. תהליך תרפויטי זקוק לשני סוגי החוויה האלו, הטומנים בחובם פעולה והתבוננות.

סדנה זו מפגישה את המשתתפים/ות עם מושגי יסוד בדרמה-תרפיה, כגון "המציאות הדרמטית" ו"המרחק האסתטי". כמו כן, הסדנה מתייחסת להיבטים המשותפים והשונים של הדרמה-תרפיה והפוטותרפיה, תוך שימת דגש על השימוש בכלי הצילום במסגרת העבודה בדרמה-תרפיה.

* ייתכנו שינויים במערכת הלימודים
  • השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והמציאות החיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועב...
  • Save The Dates - 14-29/7התערוכה תוצג במתחם מוסררה: בבניין ההיסטורי ובחצר ביה"ס (רחוב הע"ח 9) ובקמפוס המקצועי (בית קנדה, רח' שבטי ישראל 22, קומה 4)...
  • ב- 31 למאי, במסגרת פסטיבל ירושלים לאמנויות, יוקרנו שניים סרטי ביה"ס בתוכנית סרטי סטודנטים שתוצג ב"מפעל":"שיר אהבה לירושלים"/ אביגיל צדיקמוזיאון רוקפלר בירושלים,2018. בשעות הפתיחה לקהל אני נכנסת עם ח...
  • במחצית השנה האחרונה נרקם פרויקט צילום חברתי בין סטודנטים שנה ג' מהמחלקה לצילום במוסררה, לבין דיירי הדיור המוגן  "נופי מוצא" מרשת נוה עמית /הפרויקט הניב תערוכת צילום אשר תוצג ברחבי בית הדיו...
  • ההרשמה ללימודים בביה"ס מוסררה לאמנות ולחברה לשנה"ל תשפ"ג בעיצומה! בואו ללמוד במסגרת חמש תכניות הלימוד שלנו:המחלקה לצילוםבמחלקה אנחנו מלמדים צילום כמדיום אמנותי וחברתי ונותנים כלים מצוינים לה...
חדשות