הרשמה לניוזלטר

להרשמה לניוזלטר

נגישות

שנה א'

צילום וכתיבה יוצרת / ד"ר תמי איינשטיין
הסדנה תפגיש שתי אמנויות עשירות בדימויים, דמויות ומטאפורות: טקסט וצילום. דגש יינתן לבחינה לעומק של דרכי התבוננות, תגובה ודיאלוג רגשי בין הצילום לשירה, לכתיבה יצירתית ולשילוב אמנויות.

תמונה של עולם פנימי / תהילה פוגל 
בקורס נכיר מושגי יסוד מהתאוריה הפסיכואנליטית הקשורים בנפש ובסיטואציה הטיפולית ונתעמק בהם תוך חקירה של הזיקה בין המושגים הללו לעולם הצילום. נבסס את התשתית המושגית לשילוב של צילום ועבודה עם תצלומים בתהליכים רגשיים ובטיפול נפשי. מהלך הקורס מתבסס על קריאה של טקסטים תיאורטיים וקליניים העוסקים בטיפול הנפשי, ובזיקה בין עולם הטיפול לבין צילום ואמנות חזותית.

הצילום ככלי טיפולי / נורית רונס ראושבך
נערוך הכרות עם הפוטותרפיה ככלי שמעודד צמיחה פסיכולוגית ושינוי תרפויטי. נבדוק את ההקשרים בין צילום לטיפול, ונבחן כיצד ניתן לעבוד עם הפוטותרפיה בהתאם לאוכלוסייה, לסוג האבחנה, למטרות ולשלבים בטיפול. בין הנושאים שיילמדו: צילום כאמצעי השלכתי, אלבום המשפחה בטיפול, העברה והעברה נגדית בדיאלוג הצילומי, הצילום כביטוי של חלקי "העצמי", ועוד. הלימוד ייעשה באמצעות דיון וניתוח של חומר תיאורטי ושל מקרים טיפוליים מהשדה, בשילוב התנסות בתרגילים מתחום הפוטותרפיה.

חפץ, חלל, גוף / מיכל בראור
הקורס יעסוק בשאלות צילומיות בסיסיות הנוגעות לאור, קומפוזיציה וזווית צילום ומתוכן במתח שבין צילום תיעודי למבוים, בשאלת המניפולציה הצילומית, באופני קריאה ובאופני הגשה שונים של צילום.הקורס מבוסס על הרצאות פרונטליות,  תרגילי צילום שבועיים בבית ודיון כיתתי אודותיהם. מטרתו של הקורס היא להכיר מעט טוב יותר את השפה של הצילום העכשווי, ואת האופן שבו שפת הצילום מתפרקת ונבניית אצל יוצרים שונים. בעקבות ההרצאות הסטודנטים יקבלו סדרת תרגילי צילום שמטרתם לחקור את העצמי ואת האפשרויות לראות ולהראות את העולם דרך צילום. לקראת סוף הסימסטר, נצא לתרגיל מעט גדול יותר וחופשי (לתרגיל זה ינתנו שלושה שבועות עבודה).

סמינר פרקטיקום א' / תהילה פוגל, ד"ר דניה מלניק
מטרת הסמינר הינה מפגש ראשוני בין הסטודנט למקום הטיפול. המפגשים השבועיים יכללו צפייה פעילה, התנסות ותהליך עיבוד באמצעות פוטותרפיה. הסטודנטים יוכלו לצפות ולהתנסות בעבודה טיפולית, הלכה למעשה, לדון ולנתח את מרכיביה ולחוות יצירת קשר ראשוני עם מטופלים.

המטופל בפוקוס / ד״ר ז׳אן פיזנטה
הקורס שואף לחשוף את הסטודנט להתפתחות החשיבה הפסיכואנליטית בדבר הענקת טיפול נפשי. הקורס בנוי על בסיס אנלוגיה בין עולם הטיפול לעולם הצילום, ולאפיון שלו על-פיו אדם אחד מחפש לגשת אל אדם שני: הצלם מחפש לצלם, המטפל מחפש משהו אחר. כפי שיש לצלם עדשות שונות על פיהן הוא יצלם את האדם השני באופנים שונים, כך התפתחה החשיבה הפסיכואנליטית לאורך המאה ה 20, והודגשו זוויות ראייה שונות בהמשגת עבודת המטפל עם המטופל. לצלם אישיות משלו והיא שונה מאישיותו של צלם אחר, וכך למטפל אישיות משלו, עם נטיות שונות ממטפל למטפל, בדבר אקטיביות-פאסיביות, בדבר תרבות מולדתו ועוד. כדוגמא, גישתו של פרויד שונה מגישתו של נציג הזרם ההתייחסותי שהתפתח מסוף המאה ה- 20. מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים להתמצא במסגרת התיאורטית הפסיכואנליטית, ובתחנות חשובות בהתפתחות הגות זו לאורך המאה האחרונה.

לטפל בצילום / איילת השחר כהן
סדנה הבנויה ממפגשי התנסות עם החומר הצילומי בחיבור לחומרים אחרים ולמדיומים נוספים. תהליך העבודה בסדנה יהיה בנוי מרצפים שיובילו למהלך שלם. הסטודנטים המשתתפים ייחשפו לצלמים ואמנים שעוסקים בצילום מטופל, והם יפתחו שפה אישית משל עצמם. התרגילים המעשיים בכיתה ייקשרו לתכנים אישיים וביוגרפיים באמצעות הנחייה קבוצתית ואישית.

אלבום המשפחה / אסי האוס

הקורס נועד לפתח את הדיאלוג הצילומי של הסטודנטים עם אלבום המשפחה דרך עיסוק בנושאים של הזהות האישית וזיכרון. 

פוטותרפיה בראייה רב-תרבותית / ד"ר תמי אינשטיין

כל מפגש בטיפול בשילוב אמנויות הוא רב תרבותי. הסדנה מאפשרת חקירה ורפלקציה חווייתית ואקדמית בחיבורים, מפגשים ומעברים בין תרבויות – דרך פוטותרפיה. מקומות אלו עשירים בדימויים שהם משמעותיים למטפלים, מטופלים, צלמים אמנים. החוט המחבר בין כל השיעורים יהיה הצילום. הסטודנטים יתבקשו לנהל יומן במהלך הקורס.

וידאו תרפיה: טכניקות עבודה בטיפול / מירב שאבי בן אלישע
השימוש בווידאו מגלם בתוכו מהות מרתקת של שילוב אומנויות. ביכולתו של קטע מצולם להעיר את הדימוי הדומם לחיים, להפיח בו צליל, טקסט, תנועה ודרמה ולהוליך אותנו במחוזות רגשיים בין החוץ לפנים, בין האמת לבדיה, בין הגלוי לנסתר. בקורס יחשפו הסטודנטים לטכניקות טיפוליות שונות באמצעות הווידאו (דוקו, מעגל סגור, מיצגים ועוד). הלימוד הינו חווייתי, מלווה בהתייחסות תיאורטית.

מפות פסיכו-גיאוגרפיות / איריס פשדצקי
הסדנה תתמקד בשימוש בצילום ככלי לעבודה קבוצתית וקהילתית: בעזרת סיפורי מקרה ודוגמאות מהשטח נכיר ונתנסה בדרכים בהן ניתן להשתמש בצילום כדי לקשור בין המרחב הציבורי וההקשר החברתי-קהילתי לתהליכי טיפול פרטניים. נלמד את טכניקה מיוחדת של יצירת מפות פסיכו-גיאוגרפיות: נצלם, נשתמש בתצלומים ונמפה בעזרתם את הסביבה/שכונה/קהילה בהן מתרחש הטיפול.

הלית קוך רז- צילום בעת קורונהצילום: הלית קוך רז, כהמשך לתרגיל שנעשה בפוטותרפיה, באווירת תקופת הקורונה

שנה ב'

המעשה הטיפולי / מיקה ענבר
הקורס נועד לחשוף את הסטודנטים למושגי יסוד בתחום של פסיכותרפיה פסיכודינמית. נערוך הכרות ראשונית  עם ההגדרות וההתייחסויות התיאורטיות השונות למושגים כגון הסטינג הטיפולי, העברה והעברה הגדית, ועוד. נדון במשמעותם ובביטויים השונים של מושגים אלה בטיפול. הקורס יערך במתכונת של הרצאה עם השתתפות פעילה של הסטודנטים, המוזמנים להביא את מחשבותיהם סביב נושאי הקורס, וחיבורם לפוטותרפיה. 

פרקטיקום / ד"ר תמי איינשטיין, אורנה גלס, נורית רונס ראושבך
בקורס תינתן הדרכה על ההתנסות בעבודה הטיפולית שהסטודנטים עושים במקומות הפרקטיקום. הסטודנטים יביאו חומר כתוב ומצולם מהשדה ויקבלו משוב מחברי הקבוצה והמנחות במטרה להכיל ולעבד את המתרחש בתהליכים הטיפוליים בעבודה המעשית ולשכלל את הדרכים בהן ניתן להשתמש בפוטותרפיה בשילוב אמנויות.

תמונה קבוצתית - תהליכים קבוצתיים בשילוב פוטותרפיה / ד"ר דניה מלניק
בקורס זה נחווה, נתבונן ונלמד מהם התהליכים המתרחשים בקבוצה - תהליכים קבוצתיים, תהליכים בינאישיים ותהליכים תוך אישיים. נבחן מהי קבוצה, מי אני בקבוצה ואילו קשרים אנחנו מקיימים בקבוצות. נעקוב אחר השפה הקבוצתית המתפתחת – במילים , בתמונה, בצילום חי, ונחקור את מקומם של המבט והקשב בקבוצה.

פסיכופתולוגיה / ד"ר ז'אן פיזנטה
במסגרת הקורס ניתנן נגיעה ראשונית בקשת הפסיכופתולוגיה תוך למידת התופעות השונות והכלים לסיווגם. בהתאם להרכב הקבוצה ולהיחשפות המשתתפים בשדה הקליני תהיה עבודה על דמויות מהשדה או מעולם הקולנוע והספרות לצורך המחשת חומר הקורס. ההתייחסות לפסיכופתולוגיה תהיה בלתי נפרדת מההתייחסות הטיפולית, עם התבוננות על מקום הפוטותרפיה לגבי הפתולוגיות השונות.

תיאוריה ופרקטיקה בפוטותרפיה / ד"ר טלי גורלי טוראל
הקורס כורך יחד פרקטיקות בטיפול באמצעות צילום עם היבטים תיאורטיים המאפשרים ביסוס והעמקה של היכולת הטיפולית של הלומד. הסטודנטים יתנסו בתרגילים תהליכיים ובמקביל נעמיק ברקע התיאורטי של כל תרגיל, המתבסס על התבוננות יונגיאנית בעבודת חלום וצל, בארכיטיפים ובפוטנציאל הצמיחה וההשתנות האנושית. בסוף הקורס תהיה בידי כל סטודנט חוברת פרקטיקות , מגובה בתיאוריות, שימושית ויישומית לעבודת המטפל בעתיד. התרגילים מכסים מגוון של אפשרויות מפגש בין המטופל לדימוי הצילומי, לפעולת הצילום, לתצלום האישי-משפחתי.

צילום בגוף ראשון / דפנה איכילוב
הקורס מאפשר לסטודנטים לצאת למסע צילומי בתוך עצמם וסביבתם. יצירת מחקר צילומי אישי, הקשור ויוצא מהחיים שלהם, מהביוגרפיה, היסטוריה אישית, מערכות יחסים, שאלות, או כל דבר שעלה במהלך לימודי הפוטותרפיה והפרקטיקום ודורש עוד התבוננות. יושם דגש על הבנה מעמיקה יותר של השפה הצילומית ושכלול היכולת לקרוא ולפענח צילום (הבנת הצילום כמטפורה, קריאת סימבוליקה אישית). כמו כן יבחנו יחסים אפשריים בין דימוי למילה.
הקורס יאפשר דיון עם המדיום דרך פרספקטיבה רגשית: חיפוש אחר זרמי עומק ושכבות חבויות (רבדים גלויים וסמויים); זוהי הזדמנות לשילוב נקודות מבט: להיות נושא המחקר וגם המתבוננים וחוקרים. חשיבה על הפעולה הצילומית ותוצריה ככלי לתיקון, לטיפול בזיכרונות, ליצירת שינוי אישי או ככלי תרפויטי עבור היוצר. 

*ייתכנו שינויים קלים במערכת הלימודים
  • ביום שישי ה12.3 התכנסנו יחד - אמנים, אוצרים, סטודנטים, פנתרים ופנתרות, בחצר ביה"ס מוסררה לאירוע פתיחת שלוש תערוכות בגלריות. התערוכות, העוסקות בסוגיות של מחאה, עומדות בסימן 50 שנה לתנועת הפנתרים ה...
  • המחלקה לפוטותרפיה במוסררה מזמינה אתכם ואתכן ליום עיון בנושא תהליכים קבוצתיים – הקבוצה כמעגל ופרדוקס השייכות, שיתקיים ביום שישי ה23.4 בשעות 9:30-13:00.תצורת המעגל הנה מטפורה מרכזית בהמשגת תהליכים ק...
  • ההרשמה ללימודים בביה"ס מוסררה לאמנות ולחברה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה! בואו ללמוד במסגרת חמש תכניות הלימוד שלנו:המחלקה לצילוםבמחלקה אנחנו מלמדים צילום כמדיום אמנותי וחברתי ונותנים כלים מצוינים לה...
  • בקרוב יפתחו בגלריות מוסררה שלוש תערוכות במיזם פוטופואטיקה 10 - בראשית מחאה: במלאת 50 שנה לפנתרים השחורים. בתערוכות ישתתפו עשרות צלמים וצלמות, משוררים ומשוררות. פתיחה-12.3.21פרטים על התערוכות בדפי ה...
  • איך יוצרים פריים מוצלח? מהי תאורה טובה לצילום? איך יוצרים צילום אמנותי במרחב העירוני? כל זאת ועוד נלמד בסדרה של סיורי צילום בירושלים ובתל אביב, בהדרכה של יניב אלון, צלם ומורה דרך מוסמך.כל מפגש יש...
חדשות