הרשמה לניוזלטר

נגישות

שנה א'

כתיבה יוצרת וצילום / ד"ר תמר איינשטיין
הסדנה תפגיש שתי אמנויות עשירות בדימויים, דמויות ומטאפורות: טקסט וצילום. דגש יינתן לבחינה לעומק של דרכי התבוננות, תגובה ודיאלוג רגשי בין הצילום לשירה, לכתיבה יצירתית ולשילוב אמנויות.

תמונת עולם פנימי / שירלי גופר
בקורס נכיר מושגי יסוד מהתאוריה הפסיכואנליטית הקשורים בנפש ובסיטואציה הטיפולית ונתעמק בהם תוך חקירה של הזיקה בין המושגים הללו לעולם הצילום. נבסס את התשתית המושגית לשילוב של צילום ועבודה עם תצלומים בתהליכים רגשיים ובטיפול נפשי. מהלך הקורס מתבסס על קריאה של טקסטים תיאורטיים וקליניים העוסקים בטיפול הנפשי, ובזיקה בין עולם הטיפול לבין צילום ואמנות חזותית.

הצילום ככלי טיפולי / אורנה גלס
נערוך הכרות עם הפוטותרפיה ככלי שמעודד צמיחה פסיכולוגית ושינוי תרפויטי. נבדוק את ההקשרים בין צילום לטיפול, ונבחן כיצד ניתן לעבוד עם הפוטותרפיה בהתאם לאוכלוסייה, לסוג האבחנה, למטרות ולשלבים בטיפול. בין הנושאים שיילמדו: צילום כאמצעי השלכתי, אלבום המשפחה בטיפול, העברה והעברה נגדית בדיאלוג הצילומי, הצילום כביטוי של חלקי "העצמי", ועוד. הלימוד ייעשה באמצעות דיון וניתוח של חומר תיאורטי ושל מקרים טיפוליים מהשדה, בשילוב התנסות בתרגילים מתחום הפוטותרפיה.

עבודה עם אלבום המשפחה / אסי האוס 
הקורס נועד לפתח את הדיאלוג הצילומי של הסטודנטים עם אלבום המשפחה דרך עיסוק בנושאים של הזהות האישית וזיכרון. 

צלם, מציאות, דימוי / פראנס לבה נדב
הסדנה תעסוק בבניית השפה הצילומית ובהנתה, תוך פיתוח ראייה וחשיבה מתקדמת. יושם דגש על האופן בו מתפתחת שפה חזותית, המאפשרת תקשורת בין צלם וצופה ובין אובייקט וצופה. יינתן משקל מיוחד לפיתוח יכולות ניתוח תצלומים ופרשנותם. במהלך הסדנה ייבחנו התחומים הבאים: הזיכרון, תיעוד המעגל הקרוב, פורטרט עצמי ושאלת הזהות. דרך הדיון האישי והקבוצתי בנושאים הללו יבנו המשתתפים את זהותם כיוצריםואת עמדתם כלפי הסביבה וכלפי עצמם. התכנית תשלב העשרה והכרות עם צלמי עבר ועם יוצרים עכשוויים הרלוונטיים לתכנים הנלמדים.

סמינר פרקטיקום א' / תהילה פוגל, שירלי גופר
מטרת הסמינר הינה מפגש ראשוני בין הסטודנט למקום הטיפול. המפגשים השבועיים יכללו צפייה פעילה, התנסות ותהליך עיבוד באמצעות פוטותרפיה. הסטודנטים יוכלו לצפות ולהתנסות בעבודה טיפולית, הלכה למעשה, לדון ולנתח את מרכיביה ולחוות יצירת קשר ראשוני עם מטופלים.

הפוקוס על המטופל / ד״ר ז׳אן פיזנטה
הקורס שואף לחשוף את הסטודנט להתפתחות החשיבה הפסיכואנליטית בדבר הענקת טיפול נפשי. הקורס בנוי על בסיס אנלוגיה בין עולם הטיפול לעולם הצילום, ולאפיון שלו על-פיו אדם אחד מחפש לגשת אל אדם שני: הצלם מחפש לצלם, המטפל מחפש משהו אחר. כפי שיש לצלם עדשות שונות על פיהן הוא יצלם את האדם השני באופנים שונים, כך התפתחה החשיבה הפסיכואנליטית לאורך המאה ה 20, והודגשו זוויות ראייה שונות בהמשגת עבודת המטפל עם המטופל. לצלם אישיות משלו והיא שונה מאישיותו של צלם אחר, וכך למטפל אישיות משלו, עם נטיות שונות ממטפל למטפל, בדבר אקטיביות-פאסיביות, בדבר תרבות מולדתו ועוד. כדוגמא, גישתו של פרויד שונה מגישתו של נציג הזרם ההתייחסותי שהתפתח מסוף המאה ה- 20. מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים להתמצא במסגרת התיאורטית הפסיכואנליטית, ובתחנות חשובות בהתפתחות הגות זו לאורך המאה האחרונה.

פוטותרפיה: יישומים בשדה / נורית רונס ראושנבך, רונית לוי, רונה תמיר
במהלך הקורס יפגשו הסטודנטים נשות טיפול מנוסות העוסקות ביישומי הפוטותרפיה בהקשרים טיפוליים שונים: פוטותרפיה ויישומיה במסגרת הבית-ספרית, פוטותרפיה בצל הטראומה ופוטותרפיה ויישומיה במסגרת טיפול הורה-ילד (טיפול דיאדי). באמצעות התנסויות חווייתיות בטכניקות שונות של פוטותרפיה, הצגות מקרה מהשטח, וכן לימוד של מושגים תיאורטיים רלוונטיים, יעמיקו הסטודנטים את ההבנה של היישומים השונים של הצילום בהקשרים טיפוליים ותמיכתיים.

לטפל בצילום / איילת השחר כהן
סדנה הבנויה ממפגשי התנסות עם החומר הצילומי בחיבור לחומרים אחרים ולמדיומים נוספים. תהליך העבודה בסדנה יהיה בנוי מרצפים שיובילו למהלך שלם. הסטודנטים המשתתפים ייחשפו לצלמים ואמנים שעוסקים בצילום מטופל, והם יפתחו שפה אישית משל עצמם. התרגילים המעשיים בכיתה ייקשרו לתכנים אישיים וביוגרפיים באמצעות הנחייה קבוצתית ואישית.

פוטותרפיה בראייה רב-תרבותית / ד"ר תמי אינשטיין

כל מפגש בטיפול בשילוב אמנויות הוא רב תרבותי. הסדנה מאפשרת חקירה ורפלקציה חווייתית ואקדמית בחיבורים, מפגשים ומעברים בין תרבויות – דרך פוטותרפיה. מקומות אלו עשירים בדימויים שהם משמעותיים למטפלים, מטופלים, צלמים אמנים. החוט המחבר בין כל השיעורים יהיה הצילום. הסטודנטים יתבקשו לנהל יומן במהלך הקורס.

וידאו תרפיה: טכניקות עבודה בטיפול / מירב שאבי בן אלישע
השימוש בווידאו מגלם בתוכו מהות מרתקת של שילוב אומנויות. ביכולתו של קטע מצולם להעיר את הדימוי הדומם לחיים, להפיח בו צליל, טקסט, תנועה ודרמה ולהוליך אותנו במחוזות רגשיים בין החוץ לפנים, בין האמת לבדיה, בין הגלוי לנסתר. בקורס יחשפו הסטודנטים לטכניקות טיפוליות שונות באמצעות הווידאו (דוקו, מעגל סגור, מיצגים ועוד). הלימוד הינו חווייתי, מלווה בהתייחסות תיאורטית.


שנה ב'

סוגיות בטיפול פסיכולוגי לילדים ומתבגרים / שירלי גופר
במהלך הקורס נלמד את האפיונים הייחודיים לעבודה טיפולית עם ילדים, נכיר גישות שונות לטיפול במשחק השונות זו מזו למשל ביחס למעמדו של הפירוש המילולי ושל מקומם של תהליכי העברה והעברה נגדית בטיפול במשחק. כמו כן נלמד את הבסיס לעבודה טיפולית עם הורים. הקורס מתבסס על קריאה שוטפת של מאמרים ובהם תיאורי מקרה קליניים.

פרקטיקום / ד"ר תמר איינשטיין, אורנה גלס
בקורס תינתן הדרכה על ההתנסות בעבודה הטיפולית שהסטודנטים עושים במקומות הפרקטיקום. הסטודנטים יביאו חומר כתוב ומצולם מהשדה ויקבלו משוב מחברי הקבוצה והמנחות במטרה להכיל ולעבד את המתרחש בתהליכים הטיפוליים בעבודה המעשית ולשכלל את הדרכים בהן ניתן להשתמש בפוטותרפיה בשילוב אמנויות.

תמונה קבוצתית / תמר עיני להמן
בקורס זה נחווה, נתבונן ונלמד מהם התהליכים המתרחשים בקבוצה - תהליכים קבוצתיים, תהליכים בינאישיים ותהליכים תוך אישיים. נבחן מהי קבוצה, מי אני בקבוצה ואילו קשרים אנחנו מקיימים בקבוצות. נעקוב אחר השפה הקבוצתית המתפתחת – במילים , בתמונה, בצילום חי, ונחקור את מקומם של המבט והקשב בקבוצה.

צילום חברתי / אסף אלבוחר
מהלך הקורס יבקש לנסח ולעסוק בחיבור האפשרי וההכרחי לכאורה שבין המדיום הצילומי לבין המימד החברתי, זה שאיננו פרטי ואישי אלא משותף לציבור מסוים. הקורס ילווה וינחה עבודת צילום ומחקר אישית שתתמקד בטריטוריה/תופעה חברתית מוגדרת ותבקש לבחון את אופי תפקידו של הצילום בבואו לעסוק בתופעה חברתית. נסקור יחד מופעים מגוונים של צילום ונחלץ מתוכם את אותו ממד חברתי ולמען הבנת תפקידן ואופן פעולתן של המצלמה ושל אלה האוחזות בה בתוך ההקשר החברתי.

מבוא לפסיכופתולוגיה ולהתערבות טיפולית / ד"ר ז'אן פיזנטה
במסגרת הקורס ניתנן נגיעה ראשונית בקשת הפסיכופתולוגיה תוך למידת התופעות השונות והכלים לסיווגם. בהתאם להרכב הקבוצה ולהיחשפות המשתתפים בשדה הקליני תהיה עבודה על דמויות מהשדה או מעולם הקולנוע והספרות לצורך המחשת חומר הקורס. ההתייחסות לפסיכופתולוגיה תהיה בלתי נפרדת מההתייחסות הטיפולית, עם התבוננות על מקום הפוטותרפיה לגבי הפתולוגיות השונות.

המעשה הטיפולי / מיקה ענבר 
הקורס נועד לחשוף את הסטודנטים למושגי יסוד בתחום של פסיכותרפיה פסיכודינמית. נערוך הכרות ראשונית  עם ההגדרות וההתייחסויות התיאורטיות השונות למושגים כגון הסטינג הטיפולי, העברה והעברה הגדית, ועוד. נדון במשמעותם ובביטויים השונים של מושגים אלה בטיפול. הקורס יערך במתכונת של הרצאה עם השתתפות פעילה של הסטודנטים, המוזמנים להביא את מחשבותיהם סביב נושאי הקורס, וחיבורם לפוטותרפיה.

פרקטיקה ותיאוריה בפוטותרפיה / ד"ר טלי גורלי טוראל
הקורס כורך יחד פרקטיקות בטיפול באמצעות צילום עם היבטים תיאורטיים המאפשרים ביסוס והעמקה של היכולת הטיפולית של הלומד. הסטודנטים יתנסו בתרגילים תהליכיים ובמקביל נעמיק ברקע התיאורטי של כל תרגיל, המתבסס על התבוננות יונגיאנית בעבודת חלום וצל, בארכיטיפים ובפוטנציאל הצמיחה וההשתנות האנושית. בסוף הקורס תהיה בידי כל סטודנט חוברת פרקטיקות , מגובה בתיאוריות, שימושית ויישומית לעבודת המטפל בעתיד. התרגילים מכסים מגוון של אפשרויות מפגש בין המטופל לדימוי הצילומי, לפעולת הצילום, לתצלום האישי-משפחתי.

צילום בגוף ראשון / דפנה איכילוב
לקראת סיום לימודיהם, הקורס מאפשר לסטודנטים לצאת למסע צילומי בתוך עצמם וסביבתם, ומאפשר דיון עם המדיום דרך פרספקטיבה רגשית: חיפוש אחר זרמי עומק ושכבות חבויות (רבדים גלויים וסמויים).
הקורס מספק מצע ליצירת מחקר צילומי אישי, הקשור ויוצא מהחיים של הסטודנטים, מההיסטוריה האישית, מערכות היחסים, השאלות שמעסיקות אותם, וכל עניין שעולה במהלך לימודי הפוטותרפיה ודורש עוד התבוננות. יושם דגש על העמקת ההבנה של השפה הצילומית ושכלול היכולת לקרוא ולפענח צילום (הבנת הצילום כמטפורה, קריאת סימבוליקה אישית). נבחן יחסים אפשריים בין דימוי למילה ונעבוד על אפשרויות החיבור ביניהם. זוהי הזדמנות לשילוב נקודות מבט: להיות נושא המחקר וגם המתבוננים וחוקרים.

*ייתכנו שינויים קלים במערכת הלימודים
  • במהלך תערוכת הבוגרים, אנחנו גאים להזמין אתכם לסדרה של ארועים והופעות של בוגרי המחלקה למוזיקה חדשה - 14.7 20:00 מערכות לא יציבות - סיום קורס יצירתיות צלילית בחשמל ועוד סיבה להופיע בחלל; עמר גולדבר...
  • בית ספר מוסררה פותח את שעריו ומזמין אתכם לקחת חלק בחוויה אמנותית עשירה המתרחשת בלב ירושלים. היחידה ללימודי חוץ של בית הספר מציעה מגוון אפשרויות להעמקה והעשרה אמנותית לכל אחד ואחת ובכל גיל!ההרש...
  • ביה"ס מוסררה לאמנות ולחברה ע"ש נגר גאה להציג את תערוכת הגמר השנתית של בוגרי ביה"ס הטריים. אירוע פתיחה וטקס הסיום יתקיימו בתאריך 11.7 בשעה 19:30.שעות פתיחת התערוכה:ימים א'-ה' בין השעות 10:00-19:00יום ו' ב...
  • הספר "עומק שדה" נכתב ונערך בידי מרצים מן המחלקה לפוטותרפיה בביה"ס מוסררה בשיתוף מומחים נוספים. הספר מדגים מודלים חדשניים לשימוש במצלמה בפרקטיקות טיפוליות ובתהליכי צמיחה ושינוי, ומשקף את התפתח...
  • המכינה לעיצוב, אמנות ותקשורת חזותית של ביה"ס מוסררה מיועדת למועמדים בתהליך הקבלה ללימודים גבוהים באמנות ועיצוב. המכינה תעניק לתלמידים כלים מעשיים לשיפור יכולותיהם כאמנים ומעצבים ותדריך אותם ...
חדשות