הרשמה לניוזלטר

להרשמה לניוזלטר

נגישות

שנה א'

מכינה - מבוא לפסיכולוגיה /אוריה קדרי

הקורס ישמש צוהר לתחומי העיסוק והמחקר המרכזיים בפסיכולוגיה. תיבחנה דיסציפלינות מחקר בפסיכולוגיה, נסקור באופן מבואי תיאוריות של אישיות וזרמים מרכזיים בגישה הפסיכודינמית, לצד זרמים עכשוויים. נעסוק בתפקידם של מנגנוני ההגנה ונערוך היכרות עם עולמות הפסיכולוגיה החברתית, הפסיכולוגיה הפיזיולוגית, תפיסה, למידה, זיכרון ופסיכולוגיה התפתחותית.

תמונה של עולם פנימי / שירלי גופר
 
בקורס נכיר מושגי יסוד מהתאוריה הפסיכואנליטית הקשורים בנפש ובסיטואציה הטיפולית ונתעמק בהם תוך חקירה של הזיקה בין המושגים הללו לעולם הצילום. נבסס את התשתית המושגית לשילוב של צילום ועבודה עם תצלומים בתהליכים רגשיים ובטיפול נפשי. מהלך הקורס מתבסס על קריאה של טקסטים תיאורטיים וקליניים העוסקים בטיפול הנפשי, ובזיקה בין עולם הטיפול לבין צילום ואמנות חזותית.

הצילום ככלי טיפולי / נורית רונס ראושבך
נערוך הכרות עם הפוטותרפיה ככלי שמעודד צמיחה פסיכולוגית ושינוי תרפויטי. נבדוק את ההקשרים בין צילום לטיפול, ונבחן כיצד ניתן לעבוד עם הפוטותרפיה בהתאם לאוכלוסייה, לסוג האבחנה, למטרות ולשלבים בטיפול. בין הנושאים שיילמדו: צילום כאמצעי השלכתי, אלבום המשפחה בטיפול, העברה והעברה נגדית בדיאלוג הצילומי, הצילום כביטוי של חלקי "העצמי", ועוד. הלימוד ייעשה באמצעות דיון וניתוח של חומר תיאורטי ושל מקרים טיפוליים מהשדה, בשילוב התנסות בתרגילים מתחום הפוטותרפיה.

סמינר פרקטיקום א' / תהילה פוגל ונורית רונס ראושבך
מטרת הסמינר הינה מפגש ראשוני בין הסטודנט למקום הטיפול. המפגשים השבועיים יכללו צפייה פעילה, התנסות ותהליך עיבוד באמצעות פוטותרפיה. הסטודנטים יוכלו לצפות ולהתנסות בעבודה טיפולית, הלכה למעשה, לדון ולנתח את מרכיביה ולחוות יצירת קשר ראשוני עם מטופלים.

המטופל בפוקוס / ד״ר ז׳אן פיזנטה
הקורס שואף לחשוף את הסטודנט להתפתחות החשיבה הפסיכואנליטית בדבר הענקת טיפול נפשי. הקורס בנוי על בסיס אנלוגיה בין עולם הטיפול לעולם הצילום, ולאפיון שלו על-פיו אדם אחד מחפש לגשת אל אדם שני: הצלם מחפש לצלם, המטפל מחפש משהו אחר. כפי שיש לצלם עדשות שונות על פיהן הוא יצלם את האדם השני באופנים שונים, כך התפתחה החשיבה הפסיכואנליטית לאורך המאה ה 20, והודגשו זוויות ראייה שונות בהמשגת עבודת המטפל עם המטופל. לצלם אישיות משלו והיא שונה מאישיותו של צלם אחר, וכך למטפל אישיות משלו, עם נטיות שונות ממטפל למטפל, בדבר אקטיביות-פאסיביות, בדבר תרבות מולדתו ועוד. כדוגמא, גישתו של פרויד שונה מגישתו של נציג הזרם ההתייחסותי שהתפתח מסוף המאה ה- 20. מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים להתמצא במסגרת התיאורטית הפסיכואנליטית, ובתחנות חשובות בהתפתחות הגות זו לאורך המאה האחרונה.

לטפל בצילום / איילת השחר כהן
סדנה הבנויה ממפגשי התנסות עם החומר הצילומי בחיבור לחומרים אחרים ולמדיומים נוספים. תהליך העבודה בסדנה יהיה בנוי מרצפים שיובילו למהלך שלם. הסטודנטים המשתתפים ייחשפו לצלמים ואמנים שעוסקים בצילום מטופל, והם יפתחו שפה אישית משל עצמם. התרגילים המעשיים בכיתה ייקשרו לתכנים אישיים וביוגרפיים באמצעות הנחייה קבוצתית ואישית.

אלבום המשפחה / אסי רונס

הקורס נועד לפתח את הדיאלוג הצילומי של הסטודנטים עם אלבום המשפחה דרך עיסוק בנושאים של הזהות האישית וזיכרון. 

וידאו תרפיה: טכניקות עבודה בטיפול / מירב שאבי בן אלישע
השימוש בווידאו מגלם בתוכו מהות מרתקת של שילוב אומנויות. ביכולתו של קטע מצולם להעיר את הדימוי הדומם לחיים, להפיח בו צליל, טקסט, תנועה ודרמה ולהוליך אותנו במחוזות רגשיים בין החוץ לפנים, בין האמת לבדיה, בין הגלוי לנסתר. בקורס יחשפו הסטודנטים לטכניקות טיפוליות שונות באמצעות הווידאו (דוקו, מעגל סגור, מיצגים ועוד). הלימוד הינו חווייתי, מלווה בהתייחסות תיאורטית.

מפות פסיכו-גיאוגרפיות / איריס פשדצקי
הסדנה תתמקד בשימוש בצילום ככלי לעבודה קבוצתית וקהילתית: בעזרת סיפורי מקרה ודוגמאות מהשטח נכיר ונתנסה בדרכים בהן ניתן להשתמש בצילום כדי לקשור בין המרחב הציבורי וההקשר החברתי-קהילתי לתהליכי טיפול פרטניים. נלמד את טכניקה מיוחדת של יצירת מפות פסיכו-גיאוגרפיות: נצלם, נשתמש בתצלומים ונמפה בעזרתם את הסביבה/שכונה/קהילה בהן מתרחש הטיפול.

צילום ושילוב אמנויות / ענת שבדרון
הקורס יתמקד במבט החוצה ובמבט פנימה, קרוב רחוק. בקורס יהיו מגוון התנסויות באמצעות צילום ככלי ביטוי רגשי, בחיפוש אחר המבט והסיפור האישי. נתנסה בשילוב של צילום עם מגוון אמצעים אמנותיים כגון כתיבה, ציור, קולאג׳ ופיסול במטרה להעמיק את החוויה הרגשית ואת הביטוי האישי. במהלך הסמסטר נכיר צלמים שעבודתם רלוונטית לקורס ויומן התנסויות ילווה את התהליך וישמש גם לעבודת הסיום.

הלשכה האפלה / יעל אילן
כמו לכל שפה, גם לצילום תחביר ייחודי, איתו ניתן לפרק ולהרכיב מחדש את המציאות, לפגוש ולתת משמעות לעולם הפנימי והחיצוני הגלוי והנסתר. התחביר הצילומי פשוט, אך ניתן להרכיב ממנו עולם ומלואו. ניתן להרכיב עם האלמנטים השונים שלו היגדים ״תקניים״ ויפים להפליא, אך ניתן גם לפרוע אותם ולייצר היגדים מקוריים ומהפכניים. בשפת הצילום ניתן לדבר אהבה, כאב, חרדה, צחוק ויופי. ניתן למחות, ניתן לכעוס, ניתן לעורר מחשבה. ניתן להטיל ספק או להוכיח. בקורס הזה נשים לב למרכיבי השפה הצילומית תוך שילוב מעשי ופרונטלי, וננסה למצוא את הנתיב הנאמן בין מרכיבי התחביר הצילומי לנפשנו.

צילום רגיש / אוריה קדרי
הקורס מבקש להתבונן בסיטואציה הטיפולית כמפגש בין אנושי ובין תרבותי ולהעמיק בהבניית עמדה צילומית וטיפולית רגישה ככלל ורגישה תרבותית, בפרט. הקורס יעמיק בהיבטים של קרבה ומרחק ויבחן באופן תיאורטי ומעשי מונחים ומטאפורות כגון: זולת, שדה ראייה, זרות, אחר ואחרות, גבול, סף ונמל בית. נבחן כיצד אלה מיוצגים בעבודתם של יוצרים בשדות הצילום והאמנות ונבחן כיצד יוכלו להאיר את מלאכת הטיפול ואת מערכת היחסים שבין המטפל והמטופל, כמו גם בין המצלם לפעולת הצילום ולאובייקט הצילומי.


הלית קוך רז- צילום בעת קורונהצילום: הלית קוך רז, כהמשך לתרגיל שנעשה בפוטותרפיה, באווירת תקופת הקורונה

שנה ב'

מכינה - פסיכופתולוגיה / אוריה קדרי
הקורס מבקש לערוך הכרות עם עולם הפסיכופתולוגיה ולעסוק ברצף שבין נורמלי לאבנורמלי. במהלכו, נשאל מהן הפרעות נפש, נתוודע לתסמונות שונות בהתבסס על ספר האבחנות הפסיכיאטרי ונצביע על המאפיינים שלהן. נבחן פרספקטיבות תיאורטיות שונות שמתייחסות להיווצרותה של תחלואה נפשית ולטיפול בה. את הקורס מלווה עיון בינתחומי בשירה, בפרוזה, באמנות ובקולנוע שמבקשים להפנות את הקשב לא רק לאופן בו הפרעה נפשית נצפית מבחוץ, כי אם לאופן בו היא נחווית מבפנים.

המעשה הטיפולי / שירלי גופר
הקורס נועד לחשוף את הסטודנטים למושגי יסוד בתחום של פסיכותרפיה פסיכודינמית. נערוך הכרות ראשונית  עם ההגדרות וההתייחסויות התיאורטיות השונות למושגים כגון הסטינג הטיפולי, העברה והעברה הגדית, ועוד. נדון במשמעותם ובביטויים השונים של מושגים אלה בטיפול. הקורס יערך במתכונת של הרצאה עם השתתפות פעילה של הסטודנטים, המוזמנים להביא את מחשבותיהם סביב נושאי הקורס, וחיבורם לפוטותרפיה. 

פרקטיקום בשתי קבצות הדרכה / אורנה גלס ורינת לוי
בקורס תינתן הדרכה על ההתנסות בעבודה הטיפולית שהסטודנטים עושים במקומות הפרקטיקום. הסטודנטים יביאו חומר כתוב ומצולם מהשדה ויקבלו משוב מחברי הקבוצה והמנחות במטרה להכיל ולעבד את המתרחש בתהליכים הטיפוליים בעבודה המעשית ולשכלל את הדרכים בהן ניתן להשתמש בפוטותרפיה בשילוב אמנויות.

תמונה קבוצתית - תהליכים קבוצתיים בשילוב פוטותרפיה / ד"ר אדווה פרנק שוובל
בקורס זה נחווה, נתבונן ונלמד מהם התהליכים המתרחשים בקבוצה - תהליכים קבוצתיים, תהליכים בינאישיים ותהליכים תוך אישיים. נבחן מהי קבוצה, מי אני בקבוצה ואילו קשרים אנחנו מקיימים בקבוצות. נעקוב אחר השפה הקבוצתית המתפתחת – במילים , בתמונה, בצילום חי, ונחקור את מקומם של המבט והקשב בקבוצה.

תיאוריה ופרקטיקה בפוטותרפיה / ד"ר טלי גורלי טוראל
הקורס כורך יחד פרקטיקות בטיפול באמצעות צילום עם היבטים תיאורטיים המאפשרים ביסוס והעמקה של היכולת הטיפולית של הלומד. הסטודנטים יתנסו בתרגילים תהליכיים ובמקביל נעמיק ברקע התיאורטי של כל תרגיל, המתבסס על התבוננות יונגיאנית בעבודת חלום וצל, בארכיטיפים ובפוטנציאל הצמיחה וההשתנות האנושית. בסוף הקורס תהיה בידי כל סטודנט חוברת פרקטיקות , מגובה בתיאוריות, שימושית ויישומית לעבודת המטפל בעתיד. התרגילים מכסים מגוון של אפשרויות מפגש בין המטופל לדימוי הצילומי, לפעולת הצילום, לתצלום האישי-משפחתי.

צילום בגוף ראשון / דפנה איכילוב
הקורס מאפשר לסטודנטים לצאת למסע צילומי בתוך עצמם וסביבתם. יצירת מחקר צילומי אישי, הקשור ויוצא מהחיים שלהם, מהביוגרפיה, היסטוריה אישית, מערכות יחסים, שאלות, או כל דבר שעלה במהלך לימודי הפוטותרפיה והפרקטיקום ודורש עוד התבוננות. יושם דגש על הבנה מעמיקה יותר של השפה הצילומית ושכלול היכולת לקרוא ולפענח צילום (הבנת הצילום כמטפורה, קריאת סימבוליקה אישית). כמו כן יבחנו יחסים אפשריים בין דימוי למילה.
הקורס יאפשר דיון עם המדיום דרך פרספקטיבה רגשית: חיפוש אחר זרמי עומק ושכבות חבויות (רבדים גלויים וסמויים); זוהי הזדמנות לשילוב נקודות מבט: להיות נושא המחקר וגם המתבוננים וחוקרים. חשיבה על הפעולה הצילומית ותוצריה ככלי לתיקון, לטיפול בזיכרונות, ליצירת שינוי אישי או ככלי תרפויטי עבור היוצר. 

*ייתכנו שינויים קלים במערכת הלימודים
  • השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והמציאות החיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועב...
  • Save The Dates - 14-29/7התערוכה תוצג במתחם מוסררה: בבניין ההיסטורי ובחצר ביה"ס (רחוב הע"ח 9) ובקמפוס המקצועי (בית קנדה, רח' שבטי ישראל 22, קומה 4)...
  • ב- 31 למאי, במסגרת פסטיבל ירושלים לאמנויות, יוקרנו שניים סרטי ביה"ס בתוכנית סרטי סטודנטים שתוצג ב"מפעל":"שיר אהבה לירושלים"/ אביגיל צדיקמוזיאון רוקפלר בירושלים,2018. בשעות הפתיחה לקהל אני נכנסת עם ח...
  • במחצית השנה האחרונה נרקם פרויקט צילום חברתי בין סטודנטים שנה ג' מהמחלקה לצילום במוסררה, לבין דיירי הדיור המוגן  "נופי מוצא" מרשת נוה עמית /הפרויקט הניב תערוכת צילום אשר תוצג ברחבי בית הדיו...
  • ההרשמה ללימודים בביה"ס מוסררה לאמנות ולחברה לשנה"ל תשפ"ג בעיצומה! בואו ללמוד במסגרת חמש תכניות הלימוד שלנו:המחלקה לצילוםבמחלקה אנחנו מלמדים צילום כמדיום אמנותי וחברתי ונותנים כלים מצוינים לה...
חדשות