הרשמה לניוזלטר

להרשמה לניוזלטר

נגישות

בשבוע שעבר נחתם הסכם שיתוף פעולה בין מוסררה ל- BERLINER HOCHSCHULE FÜR TECHNIK (BHT) (האוניברסיטה למדעים יישומיים וטכנולוגיה בברלין).

במסגרת שיתוף פעולה זה שני סטודנטים של מוסררה יוכלו להצטרף ללימודים בברלין לסמסטר במהלך שנת לימודים אחת.

תלמידי מוסררה יוכלו להצטרף לקורסים במחלקות המשיקות לעשיית הבית ספרית של מוסררה.

Haus Gauss
חדשות