אודות המסלול הרב-תחומי

המסלול הרב תחומי מאפשר בנייה של תוכנית לימודים אישית, מתוך התוכניות והקורסים הקיימים: צילום, ניו מדיה, מוסיקה חדשה ותקשורת חזותית (ניתן לבחור קורסים מתוכנית עיר אקדמיה), זאת על פי כישורי המועמד ונסיונו האמנותי והמקצועי.

בניית התוכנית ומערכת השעות יעשו בליווי בית הספר ובאישורו.
מומלץ להגיע ליעוץ מוקדם.

קראו עוד אודות תכניות ביה״ס »