משה סילבר

Moshe Silverموشيه سيلڤر
Slider

Decomposed Listening

בפרויקט ״ Decomposed listening״ מציע משה סילבר פרקטיקות של האזנה משובשת כאמצעי לבחינה מחודשת של המפגש בין הסובייקט המאזין והאובייקט הסונורי. הפרויקט חוקר את הממדים המבניים של המוסיקה, כשפה קוהרנטית ואת הדרכים בהם הסובייקט מפיק משמעות מתוכם. על ידי שיבוש אופני הפעולה, בהם מבנים מוזיקליים מוכרים מתפקדים כמערכות תקשורתיות, נוצרים סדקים מבניים החושפים את הפוטנציאל היצירתי הגלום בפעולת ההאזנה.

הפרויקט מבוסס על תוכנה ייעודית אשר פותחה בידי סילבר בפלטפורמה MAX/MSP במהלך לימודיו. התוכנה מנתחת חומרים מוסיקליים המוזנים אליה בזמן אמת ומעבדת אותם לכדי יצירה חדשה המעוותת את החומר המוסיקלי, נוסכת בו משמעויות חדשות, וחושפת אספקטים סונוריים חבויים.

Top