• Slideimage1
  • Slideimage2
  • Slideimage3
  • slide image 4
  • slide image 5
  • Slideimage 6
  • Slideimage 7
  • Slideimage 8
  • Slideimage 9
  • Slideimage 10

שירה בר

Bar Shira شيرا بار

אדם אומר שירו בשקט

הפרויקט שלי הוא מחקר צילומי מתמשך. הוא עוסק בהתבוננות אינטימית ואינטנסיבית בסביבה ובמרחב המידי והאישי שלי, ומתמקד בעיקר בגוף הפרטי ובסביבת הבית. אני גם מצלמת בחוץ, במקומות אחרים שבהם אני נמצאת, מבקרת, או חולפת על פניהם. אני מצלמת בתדירות גבוהה וחוזרת לאותם מקומות- מתבוננת שוב ושוב בגוף, בבית ובנוף, ובוחנת אותם כל פעם מחדש. הצילום עבורי משחזר זיכרון של חוויה, נוכחות שהייתה.

הדימויים בתערוכה מוצגים כתצלומים מודפסים, יתקיימו בתוך ספר ויוקרנו בחלל. הזמן שקפא בצילומים הופך לזמן אחר בהנפשת הדימויים בוידאו, אך הוא עדיין, דועך, מחשיך ונעלם. הדימויים הם ברי חלוף.

שם התערוכה הוא מתוך שירו של אברהם חלפי: "יֵשׁ אָדָם אוֹמֵר שִׁירוֹ בְּשֶׁקֶט \ בֵּין חַלּוֹן, כְּתָלִים, וְדֶלֶת מְרֻבַּעַת \ . מֵצַר-דַּלִּים תְּחוּמָיו \ וּמֶרְחַב-יָהּ הַדַּעַת."

לפרוייקטים נוספים