• Slideimage1
  • Slideimage2
  • Slideimage3
  • slide image 4
  • slide image 5
  • Slideimage 6
  • Slideimage 7
  • Slideimage 8
  • Slideimage 9
  • Slideimage 10

יעל וקסלר

Wexsler Yael ياعيل فكسلر

מישהו ניגן עליו

 "הֲיֵלְכוּ שְׁנַיִם, יַחְדָּו, בִּלְתִּי, אִם נוֹעָדוּ"
אם שניים הולכים יחד – האם מוכיח הדבר שהם נועדו לפני-כן והסכימו על שיתוף-פעולה.
?

לפרוייקטים נוספים