• Slideimage1
  • Slideimage2
  • Slideimage3

נגה שגב

Segev Noga نوغا سيغف

טִנְטוּן

טנטון הוא צלצול, זמזום או רעש רציף אחר באוזן, שמקורו אינו בהכרח חיצוני . יצירה ממוחשבת אחת, עשויה מהקלטות שטח של רגעים בודדים, שאריות, חלקיקים וקרעי סאונד מפוזרים, מבוצעת בשני חללים שונים. בכל אחד מהם מוצב מיקרופון אשר מעביר את האינפורמציה מהאחד לשני ובחזרה. התופעה המתקבלת במעבר מותחת את הגבול בין השניים, בוראת עולם סאונד עצמאי שאינו נכתב מראש, ומשתנה מרגע לרגע בהתאם למפגש בין התשדורות החיות ובהשפעה של פעולת הנוכחים בחלל .

לפרוייקטים נוספים