• Slideimage1
  • Slideimage2

צופית עברי

Ivry Tzufit تسوفيت عفري

לצייר עם טושים על מעבר חצייה

מפוקסל מבולבל מולחן מתומלל
בניין קומות או מיטות קומותיים
ערמת תיקונים
נפרמות בקצוות אצבעות הרגלים
שתים שלוש שכבות של גרבים

שימוש במילים כאפשרות לתת שמות למציאות, לבטא את הרגש, לשחק בעולם מדומין, לשחק במילה עצמה. ניסיון לתאר תמונה רחבה דרך ביטוי העולם האישי. המילים משמשות חומר גלם אותו ניתן ללוש, לשבור, להדביק, לבנות מחדש. בהלחנה ווקאלית- הקולות, המוסיקה והסאונד הנוספים למילים מצליחים להשלים את הרווחים בין השורות וליצור שכבות נוספות של מבע, של רגש, של שפה לדברים שאין להם מילים. ספר שירה ואלבום מוסיקה בו שירים מתוך הספר- עומדים כל אחד בפני עצמו וגם יחד.

לפרוייקטים נוספים