• Slideimage1
  • Slideimage2
  • Slideimage3
  • slide image 4
  • slide image 5
  • Slideimage 6
  • Slideimage 7
  • Slideimage 8
  • Slideimage 9

בר הראל

Harel Bar بار هارئيل

שירים שנכתבו בזמן של חיפוש מוזיקלי אישי, העלו איתם חששות ופחדים ורצון עז להתקדם ולא להישאר מאחור. שירים אלו עובדו לאלבום אישי רגיש ומיוחד.

לפרוייקטים נוספים