• Slideimage2
  • Slideimage3
  • slide image 4
  • slide image 5
  • Slideimage 6
  • Slideimage 7
  • Slideimage 8
  • Slideimage 9

גדי גילה

Gila Gadi غادي غيلا

אות קלון

אות קלון, הוא ספר אקספרימנטלי העוסק במסע הוויזואלי שלי דרך מכונות עינויים מיימי הביניים ועד הוצאת אותיות קלון עבריות שנבנו דרכן.

לפרוייקטים נוספים