• Slideimage1
  • Slideimage2
  • Slideimage3
  • slide image 4
  • slide image 5
  • Slideimage 6
  • Slideimage 7
  • Slideimage 8
  • Slideimage 9
  • Slideimage 10

שלו גיל

Gil Shalev شاليف غيل

השור האדיר העגלה והתות

"השור האדיר העגלה והתות" הוא סיפור שמתאר מערכת יחסים מיוחדת בין ילד לבין עץ התות שלו ושורו הנאמן.
כשהתחלתי את הפרויקט, רציתי לאייר ספר ילדים.
הגעתי אל הטקסט שלי, "השור האדיר העגלה והתות" שהוא סיפור קצר הנמצא בתוך הספר "שתיים דובים" שנכתב על ידי מאיר שלו ומסופר על ידי אחת הדמויות בספר לילד שלה. עם התהליך, הבנתי שזה לא סיפור ילדים כמו שאני מכיר והתחלתי להתייחס לעבודה כסיפור למבוגרים הקוראים אותו לילדיהם.
היה לי חשוב להתייחס לאלמנטים מתוך הספר "שתיים דובים". אני חושב שזה ניכר בהתייחסות שלי לדמות של סבא זאב, כלומר הילד סבא זאב, שנושא איתו מטען גדול מתוך הסיפור המלא. כמו כן, היה לי מאוד חשוב להדגיש את דמות השור, שכן כשקראתי את הספר, מאוד עניינה אותי מערכת היחסים המיוחדת בין סבא זאב לשור שלו, למשל בסצנה מהנהר שסבא זאב מתרחץ ורוחץ את השור בקפידה.
בעבודתי אני מאייר את הטקסט של הסיפור בהתייחסות "לשתיים דובים" שאורג אותו.
במהלך העבודה הבנתי עם עצמי שנכון יותר יהיה להכניס לעבודה משהו מרוח התקופה של הסיפור. לפיכך, החלטתי לפנות לטכניקת התחריט העתיקה ולייצר את הדימויים בעבודה פיזית על פלטות פליז."

לפרוייקטים נוספים