• Slideimage1
  • Slideimage2
  • Slideimage3

מיכל פרום

From Michal ميخال فروم

רוני מבקשת את זה

"רוני מבקשת את זה" - קמפיין ביקורתי על החברה שנוהגת להאשים את הקורבן. במרכז הקמפיין: חוברת מאויירת המציגה סיטואציות של הטרדות מיניות ומדריכה כיצד יש להמנע מהן בצורה צינית המשקפת את מצבה העגום והאבסורדי של החברה שמחנכת להאשמת הקורבן. נוסף לחוברת יוצגו חולצות עם הדפסי דימויים שנתפסים כמיניים אך הינם שיגרתיים ומוצאים מהקשרם הנורמלי. וכמו כן, גלויות טיפוגרפיות המצטטות מתוך החוברת.

לפרוייקטים נוספים