• Slideimage1

אייל ביטון

Bitton Eyal ايال بيطون

חִיוְרוּר

חִיוְרוּר (CATARACT) היא סיטואציית סאונד ואור הבוחנת ומאפשרת טרנספורמציה חושית בתוך חלל שלא ברור מה גבולותיו. הצופה הנקלע לתוכו מתמודד עם הצפה אודיו-ויזואלית ברוטלית שתוצאותיה תלויות בהחלטה האם להיאבק או לתת לגוף להתמסר ולהשתקע בחוויה. בחדר אפוף עשן מוצבים רמקולים ומקרנים שהדימוי הבוקע מתוכם, תוצר של מנגנון שבו סיגנל האודיו והוידאו משפיעים ומייצרים זה את זה, נעלם כמעט לחלוטין. במרחב בו וידאו אפילפטי ומקצבים שבורים בתדרים המתקרבים לקצוות ספקטרום השמיעה מופשטים עד כדי היעדר, החומר הממשי היחיד שנותר הוא הגוף: הימצאותו בתווך שבין מקור הדימוי למשטח ההקרנה מאלצת אותו לכייל מחדש את החושים ולהתמקם בתוך הדימוי עצמו. כמו התעוררות אחרי אובדן הכרה בשאריות של מועדון עם מערבולת מחניקה שבין עונג לסבל, הבזקי הסאונד והאור חודרים אל הקרביים וצורות נטולות מיתאר חודרות אל התודעה בדרכים עקיפות. חִיוְרוּר עוסקת במצב הכאוטי שבין יצירה לפירוק של הדימוי ומזמינה את הצופה להגדיר מחדש את גבולות אמצעי החישה, המגדירים בתורם את גבולותיה של עבודת האמנות עצמה.

לפרוייקטים נוספים