• Slideimage1
  • Slideimage2
  • Slideimage3
  • slide image 4
  • slide image 5
  • Slideimage 6
  • Slideimage 7

ניר בן דוד

Ben David Nir نيربن دفيد

מוֹדוּלַה

מודולה היא מערכת ריהוט מודולארית שנבנית ומשתנה לפי צורך. בכל סט מודולה ישנם תשעה חלקים שמונחים זה על גבי זה בצירופים שונים, כאשר כל צירוף מרכיב סט ריהוט שונה.
מודולה נבנתה מתוך החיפוש אחר הזהות שלנו במוצרים היומיומיים, כחלק מהחיים בעידן של ייצור המונים.

לפרוייקטים נוספים