• Slideimage1
  • Slideimage2
  • Slideimage3

צחי וסרמן

Waserman Zahi تساحي فاسرمان

בולענים

צחי מצלם באמצעות מצלמת רחפן את הבולענים בסביבת ים המלח. הצילום ממעוף הציפור משרטט מרחבים נטושים, אדמה פעורה ומפה טיפוגרפית שהיא סימבול למקום שהיה טבע מפואר והפך למרחב פצוע.

לפרוייקטים נוספים