• Slideimage1
  • Slideimage2
  • Slideimage3

רוני מגורי

Magori Roni روني ماغوري

אני מרבה לצאת החוצה אל היער, אל כבישים בנויים ונטושים ולהתערב במרחבים האלו. אני פועלת בתוך הנוף באמצעים פלסטיים, מוסיפה לו חומרים שהופכים להיות חלק מתוואי הנוף.
בפעולות אלו אני בודקת האם יש משמעות להתערבות שלי בעולם והאם היא משפיעה על התודעה של הראייה ועל היחס לקיום שלי בעולם.
אני חוקרת את העולם סביבי דרך ההליכה, המגע והמחשבה. אני חושבת הרבה על הקיומיות של העולם, ושלי בתוכו. על הנוכחות שלי בתוך עצמי, כאישה, כ-רוני, וגם על הנוכחות של האדם עצמו במקומות שלו, בהליכה שלו בעולם, באופן שהוא חי ובונה ויוצר, וגם הורס ומשחית בדרך.
הצילום מאפשר לי לתעד את הפעולה הזו, לתת לה קיום שממשיך ותמיד נמצא בסימן שאלה,לתת ביטוי (חומרי, מוחשי, תיעודי), למיסתורין ולהירהור שאני מעלה ביחס לסביבה.

לפרוייקטים נוספים