הראל מקס

Max Harel ماكس هرئيل

כרונופופ

גוף עבודות זה עוסק במורכבות הפוליטית-חברתית ובהתמודדות היומיומית בירושלים בשנת ה-50 לכיבוש. אני חוקר אסקפיזם כדרך התמודדות עם המציאות המשתנה באופן תמידי סביבי. אני עושה את זה על ידי הפיכת הקדוש למגוחך, ומוצא "פתרונות" פשוטים ומטופשים לבעיות עמוקות ומורכבות. באמצעות פירוק שפת האלימות היומיומית (ירי בכדורי ספוג על פלשתינאים וכדומה ) והמרתה לדימויים היתוליים, אני מבקש לחשוף את האירוניה הנטועה בבסיס הקיום שלנו.
בתערוכה יוצגו עבודות וידיאו בתוך מרחב פיסולי בתוכו יציג הראל פרפורמנס פעיל שמתייחס לחלל ולעבודות שבתוכו.

לפרוייקטים נוספים