מאיר ראובן זלבסקי

رؤفين زاليفسكي Meir Reuven zalevsky

שיבת המלכה

צילום ווידיאו


אני עוסק בוידיאו ובצילום ובקשר בין שני המדיומים. דרך עבודות הוידיאו אני מתבונן לאורך זמן, ובצילום אני מנסה להקפיא, וגם לייצר תנועה בין צילומים.
העבודות שלי קשורות לשאלות של קודש לעומת חול, שלמות לעומת חלקיות.
חפצים שונים מונחים על שולחן מכוסה במפה ונבדקים דרך הנחתם ויחסם לחפצים אחרים. הדמויות המופיעות בצילומים מביעות מחוות דתיות ואנושיות. דרכן נבדקת השאלה של השלמות הדתית והאם היא אפשרית; נושאים כהקדשה, קידוש, לעומת הגוף עצמו ובייחוד הגוף הנשי. המסורת הארוכה של מודלים ופורטרטים מול המסורת הדתית המצניעה את הגוף. החומר והרוח כפי שהם מתבטאים באמצעות תנועה, העלמות, מלאות והתרוקנות.

meiruven@gmail.com
050-6206225