טלי רומם

تالي روميم Tali Romem

שוב נמחק ונרשם

צילומים


בעבודתי אני מתבוננת בצמחים, בעצים, בחפצים ובחומרים, חוקרת את התהליכים השונים שחלו בהם במהלך הזמן דרך השפעת הטבע, האדם או השפעה מלאכותית אחרת .הפער בין הטקסט לסבטקסט מרתק אותי. הפער בין הרושם הראשוני שנוצר מצפיה בדימוי למשמעות שבה הדימוי עצמו מטעין אותו, ההכרה בכך שהדימויים חובקים בתוכם סוד או צופן המוביל לדיסוננס פנימי המנסה להתפענח. אני מצלמת תוך כדי שיטוט וחיפוש, מלקטת דימויים במרחב הציבורי ובמרחב הפרטי האישי. לעיתים אני בוחרת לנתק חלק מהנוף ולצלמו בדרך של הזרה. אני מוצאת בדימויים שאני לוכדת בעולם רסיסי עבר, זכרונות, שביבי תודעה קודמים שתהליכים שונים הביאו לשינויים בהם, בחומר וברוח והובילו לדמותם העכשווית. באורח פלא מתגלה לי כי רסיסים אישים אלו, הם גם קולקטיבים. רסיסים אותם, יוכלו הצופים לזהות ולהזדהות איתם.

taliromem@gmail.com
052-8410579