עמרי דוד

عمري دافيد Omri David

בעיני רוחו

מיצב הקרנה אינטראקטיבי


מיצב הקרנה אינטראקטיבי במהלכו הקהל הוא שותף פעיל בהתרחשות הקולנועית המופיעה בחלל. הסצינות המוקרנות לקוחות מסרטים של ראשית הקולנוע, ומתארות גלמים ברגע בו הם קמים לתחיה. מאווררים הממלאים את חלל המיצב, מעניקים ממד חושי-פיזי להפחת רוח החיים בהקרנה. בכך מציעה העבודה גשר בין העולם הוירטואלי לעולם החושי ומעל התהום שבין מציאות להמצאה. בראשית דרכו בחר הקולנוע לצעוד יחד עם דמותו הארכיטיפית של הגולם. סיפור הגולם מהדהד את ניסיונו של המדיום הקולנועי להבניית שפה נבדלת מצילום הסטילס. אשליית התנועה שהוא מייצר מעצימה עוד יותר שני אלמנטים מהותיים במצלמה כמו גם בסיפורי הגולם, הצ.ל.מ המקושר לבריאה והצלמוות האפל. הקולנוע כאמצעי טכנולוגי אמנותי ברא עולם שלם של התרחשות אנושית ובמידה רבה התחיל דיאלוג הולך ומתעצם בין אנשים לדמויות, בין מציאות לנאראטיב ובין הנפשה לנפש.

הסצנות המופיעות בעבודה לקוחות מתוך הסרטים הבאים:

Der Golem, wie er in die Welt kam (1920)
Le Golem (1936)
Das Cabinet des Dr. Caligari (1920)
Metropolis (1927)
הסאונד לקוח מתוך הקטע: Ghost Bitch by Drumtracks

omri.david@gmail.com
050-9683338