חיים חביב

آحاييم حبيب Chaim Chaviv

מאגרים

אלבום


השפכים, גועשים,
מהולים חלודה
הנחלים, שאיבדו חריצתם זה מזמן,
חוברים לנהר רוגש
הירוקת, מרקדת
הצומחים, ישנם עקורים,
ישנם ניצבים בתימהון
וישנם כשנקרו לזרמים,
חזקו עמדתם, מתחדשים,
מלפני צעקת המבוצר

״מאגרים״ מאת חיים חביב
אלבום הפורס בקוי מתאר שונים ומפגשים אקראיים, נקודות מבט של היוצר מול עצמו, הכתוב, טבע, בני אדם ועבר.
צילום: טליה חביב

לעמוד ה bandcamp של חיים חביב
chaimchaviv@gmail.com
054-5672697