דניאל בסין

دانيئيل باسين Daniel Bassin

ללא שם

הקרנה, סאונד, אינטראקציה


מיצב אינטראקטיבי העושה שימוש במיפוי הקרנה ובסאונד על מנת לחשוף מימד פואטי במרחבים ציבוריים יומיומיים. באמצעות טיפול דיגיטלי במרחבי הזמן והחלל, מוזמן המשתמש להתבונן ולהפיח קסם ביומיום. דניאל בסין בודק ביצירתו את האופן שבו טכנולוגיה יכולה לשמש ככלי פואטי ולא רק כמכשיר למטרה קונקרטית. באמצעות שימוש בחושים ובמעורבותו של המשתמש, בוחן דניאל את מרחבי ילדותו ובגרותו ואת היחס הדו ערכי למרחב הפיזי והנפשי שבו אנו מתקיימים: בין הטבע הפתוח לבין סביבה אורבאנית מוגבלת אך מאפשרת למעורבות של הטכנולוגיה בזהות הפרטית וביחסים עם הסביבה.

bassindaniel@gmail.com
050-6344103