הילה שולימציק

هيلا شوليمتسيك Hila Scholimtschik

שניים

צילום


לבד וביחד.
האם בביחד יש גם לבד? האם הם גרים בכפיפה אחת? מי אני בתוך הביחד? והאם הביחד נותן לי להיות גם קצת לבד...
בעבודתי אני מתבוננת בשינויים שעוברים עליי בתקופה האחרונה, מחיי הרווקות לזוגיות החדשה, המרתקת והבונה, מתוך האתגרים והשוני שבביחד החדש.