אידן רחמים

إيدن رحميم Idan Rachamim

אנאכורדי

הצבה

 


העבודות שלי מושפעות מחיי האישיים.

החוויות והזיכרונות איתם אני מתמודד ובהם עוסק באמנות, קשורים לישראליות שלי, לעדה שלי ולבית בו גדלתי, ובאים לידי ביטוי באופן פלסטי ובאמצעות פיסול, צילום, התערבות והזרה של החומר.

לכל עבודה המדיום הייעודי לה והיא יכולה לתפקד כעבודה עצמאית וכחלק ממכלול.

גוף עבודתי מתייחס לתרבות ובוחן את סמליה, את המנהגים העדתיים , האמונות התפלות וסוגיות חברתיות דרך סמרטוט הרצפה ועד לחוט האדום כנגד עין הרע.

בעזרת פיסול והתערבות אני יוצק לתוך עבודותי משמעות אחרת שמאפשרת להן להתקיים בצורתן החדשה ולספר דרכה את החוויה והפרשנות האישית שלי לביטויים עדתיים, למעמדות בחברה הישראלית ולמנהגים שליוו אותי מילדות ועד היום.

idan.rachamim@gmail.com
050-6499402