חנה פרימק

حانا فريمك Hana Primak

Destructive-Construction

צילומי נגטיב WASHI והזרקת דיו


בתהליך היצירה אני מתבוננת בבניינים שתפקודם המקורי פג. שיני הזמן נגסו בהם ואנו חולפים על פניהם משל היו מקטע אורגני של הנוף.

לעיתים הם משמשים חלקת נדל"ן נכספת, כמו השוק הסיטונאי בתל אביב שהולך והופך לשכונת מגורים יקרה בלב העיר.

בתהליך הגסיסה וההתיישנות קיימים אלמנטים של הרס פיזי איטי ושל ניתוץ אידיאולוגיות. הבנייה על חורבות ההיסטוריה המקומית מהווה ספקטקל רב עוצמה שמתערב בקו הרקיע ומגדיר את שיהיה, ולמעשה, הבנייה וההרס דרים בכפיפה אחת ואינם מתקיימים אלא יחדיו בדואליות מושלמת.

המבט שלי הוא אמנם תיעודי ובה בעת מקונן. המבט עוצר לרגע, נח על ההיסטוריה המפוארת, מנסה לעכל את השינוי ומציע לצופה לעצור, להתבונן ולבחון את עמדתו.

אני עושה שימוש בצילום אנלוגי בפורמטים שונים ובצילום דיגיטלי. ההתנסות הזו מאפשרת לי לברור את החומריות ההולמת לעבודות.

primak@netvision.net.il
050-7235571