איתמר מבורך

إيتمار مڤوراخ Itamar Mevorah

"מישהו כנראה הכניס לו רעיונות לראש"

הצבה


shukydm@gmail.com
052-4390404