חגית מירון

حچيت ميرون Hagit Meron

השהיה- suspension

מיצב וידיאו


אני מפנה את גבי למתקן חולות, מתמקדת במדבר, בזמן האחר, הזמן שלא זז, בהליכה ללא משמעות, באותם גברים שאיבדו שורש ובית.
אני מתבוננת בדרכים מסביב למתקן ובדרכים היצירתיות של אותם מבקשי מקלט להעביר כל יום בעשייה ולבחור בחיים.
אנחנו חולקים שתיקה גברית, מבוכה , לפעמים גם צחוק. מרבית התיעוד הוא תיעוד ישיר של מה שראיתי והתחדד מול עיני באותו הזמן : הבית שנבנה , הציפורים במעופן , ההליכה וקשיחות המדבר ומצבי הרוח הקיצונים שלו.
בעריכת הוידיאו אני מייצרת זמן תקוע , מהלך סיזיפי התואם לזמן המדברי ולחיי היום יום של השוהים בו .

...........................
כשני קילומטרים מגבול ישראל-מצרים, בדצמבר 2013 , הוקם מתקן חולות- מתקן כליאה פתוח, ושוהים בו נכון להיום יותר מ- 2000 גברים, מבקשי מקלט מאריתראה וסודן הכלואים בו ללא משפט וללא תאריך יציאה. מיליוני שקלים הושקעו בבניית המתקן שהוצע כפיתרון זמני לבעיית הפליטים בארץ והפך לפתרון של קבע. הקמתו עוררה התנגדות ודיון ציבורי על תנאי השהייה בו, ההגבלות היומיות והחוקיות שלו.

hagit333@gmail.com
050-7705885