סאמי מכלוף

سامي مخلوف Sami Makhlouf

 

צילום

 


את החומה אני בוחר לצלם בצורה שונה מן המקובל, כאשר אני מצלם בפורמט גדול, מבצע חשיפות כפולות ואף חושף את הפלטות יתר על המידה.
את הפעולות הללו אני עושה כדי לנצח ולעקוף את ההפרדה המציאותית בשטח. העמדה שלי לגבי החומה באה לידי ביטוי בכך שאני בוחר לחשוף את ה"שטח האפור", הלא גלוי והסבוך של היום-יום, אותו רוב העולם לא מכיר.
החומה מייצגת בפני העולם הפרדה, כוחניות, כאב וסבל.
כאשר אני בוחן את שורת הבטונדות הארוכה ממרחק, אני מוצא בה גם את האלמנט הפיסולי בטבע. אני מתבונן בחומה ובוחן אותה. אותו הפסל, שמשרת מלחמה מתמשכת, נלחם בטבע ובשורשיהם של העצים מסביבו. השאלה היא מי ינצח לבסוף – שורשיי העצים העתיקים השוכנים מתחת לפני השטח או גושי הבטון החדשים שנעוצים באדמה.

samimak25@gmail.com
054-6979027