מורן קוגן

موران كوچن Moran Kogan

לא טובה בכלום / חורים שחורים

אלבום שירים


בחורים שחורים מהירות המילוט גבוהה ממהירות האור.
ישנם גופים מסיבים שאפילו אור לא יכול לברוח מפניהם.
מכיוון שאין חלקיקים היכולים לצאת מתוך החור השחור, אין דרך בה הצופה מן החוץ יוכל לקבל מידע מחלקו הפנימי של החור השחור.
זהו נסיון להיכנס לתוכם של כמה חורים שחורים קרובים מאד.

לעמוד ה bandcamp של מורן