מרים בוקמן

مريم بوكمن Miriam Fallet-Buckman

חדוות היצירה והצער

צילומים וטקסטים


אני אספנית של סנטימנטים וזיכרונות. תמיד היה לי צורך להתבטא בצורה ממשית בעולם; טקסטים ודימויים מילאו את החיים שלי והיוו חלק חשוב ומשמעותי ממנו. כל דבר שחוויתי בחיים, חוויתי בצורה עמוקה ורגשית. הכל נשאר אצלי כחותמת שאפשר לכתוב עליה, לספר עליה ולנתח אותה. משם נבעה ונובעת היצירה שלי. החלטתי בשנים האחרונות להוציא את כל הארכיון שלי מהארון ולהתחיל לעבוד עם החומרים העשירים והרבים שיש לי.

אני פועלת רק מתוך הרגש, מתוך הנחיצות שלי להתבטא ולבטא בעולם הממשי איזו שהיא תחושה חשופה של רגשנות, פליאה ילדותית, צער וגעגוע, שמלווים אותי כל הזמן. יחד עם הצורך האישי והעמוק להוציא אל המציאות את נבכי נפשי אני מנסה גם לעורר השראה להתבוננות רגישה וייחודית על העולם.

mcbdreamer@gmail.com
050-8800428