מתן ברוכים

متان بروخيم Matan Bruchim

גווגאג׳

מיצב אינראקטיבי


גווגאג' הוא הכינוי לצינורית המוחדרת דרך האף, או הפה עד לקיבה, כדי לפטם ביעילות בעלי חיים.
המיצב מתייחס לפעולות התרוקנות והאכלה, של העולם, של גוף אדם, ושל הנפש.

גווגאג' הוא מיצב אינטראקטיבי משתף קהל המנסה לייצר התנתקות מהחיים האוטומטיים והשיגרה היום יומית ולהתחבר לעולם דימיוני על ידי חוויה סיפורית.
השימוש בעץ וברזל מנסה להתנגד לעולם הדיגיטאלי המקיף אותנו ומנטרל את החומר, עולם של רעש, הסחות דעת וריבוי רעשים, ללא קשב לצרכי הנפש.
המיצב מנסה להעניק הקשר חדש לטכנולוגיה המשמרת נימוסים חברתיים, קודים דתיים ומעמדות בין בני אדם ובאופן פרדוקסלי מקטינה את כוח ההשפעה שלנו.
המשתפפים במיצב יכנסו למימד דימויים ופעולות, מבנה המיצב עוטף את המשתמש ובנוי במימדים אשר מקטינים את תחושת השליטה ומעודד חיבור בין אנשים.

bruchimm@gmail.com
052-8229836