הרשמה לניוזלטר

להרשמה לניוזלטר

נגישות

תקנון כללי, תנאים לזכאות ונוהלי חלוקת מלגות לסטודנטים בבית הספר מוסררה ע"ש נגר
כל שאלה בנושא המלגות אפשר להפנות לרכזת מלגות בית הספר: hilabh@musrara.co.il

בית הספר לאמנות מוסררה מעניק מלגות לימודים המחייבות מעורבות חברתית ותרומה לקהילה כמו גם פרסים על הישגים והצטיינות בלימודים, ועל תרומה תרבותית וחברתית להווי בית הספר. ההחלטה על מתן המלגות והפרסים בקטגוריות אלה מתקבלת על ידי וועדת מלגות המורכבת מרכזת המלגות והצוות המנהל. בית הספר פועל באורח מתמיד לאיתור מקורות חדשים למלגות ופרסים. עשרות סטודנטים נהנים מדי שנה ממלגות בשיעורים שונים ועד לגובה שכר לימוד מלא.


רשימת המלגות והפרסים (נכון לשנה"ל 2019 – 2020):
1. קרן מרים ואהרון גוטווירט
מלגה המוענקת גם לסטודנטים בשנת לימודיהם הראשונה במוסררה ולתלמידים בשנים מתקדמות.
2. קרן משפחת צבי ועפרה מיתר
מלגות לימודים מלאות או חלקיות לסטודנטים מצטיינים בעלי קשיים כלכליים.
3. מלגות פרח זהב מתנאל
המלגות תומכות בסטודנטים המסייעים לבני גיל הזהב.
4. המלגה ע"ש ד"ר רוברט וגב' גולדי הופמן
מלגת לימודים לסטודנטים מצטיינים בעלי קשיים כלכליים.
5. קרן המלגות העירונית של ירושלים
מלגת לימודים לסטודנטים ירושלמים בין הגילאים 18 – 35.
6. קרן גרוס
מלגות מיוחדות לחיילים משוחררים במסגרת פרויקטים למען הקהילה ביוזמת בית הספר.
7. מלגות קרן לירושלים ע"ש לואיס אדלשטיין
המלגות מוענקות לסטודנטים אשר יוזמים פרויקטים לטובת הקהילה בתחום עשייתם היצירתית או בנושאים אחרים לטובת הזולת ומיועדות לסטודנטים הלומדים בשנים ב' ו-ג'.
8. מלגת פריפריה
מוענקת לסטודנטים הלומדים בבתי ספר לאמנות המגיעים מאזורי עדיפות לאומית (ניתן לקבל רשימת היישובים במזכירות או באתר משרד התרבות והספורט).

כללי:
המלגות מגיעות מקרנות וממקורות ממשלתיים ועירוניים. המלגות נבדלות בתנאי קבלה, סכומים ושעות שסטודנטים מחויבים להתנדב עבורם. המלגות כפופות לתנאים שמציבים הקרנות והתורמים.
קבלת המלגה מותנית בהתחייבות לביצוע שעות עבודה קהילתית, או משימות בית ספריות אחרות כפי שתחליט וועדת המלגות, וביצוען כנדרש.
סטודנט חדש אשר אושרה בקשתו למלגה מחויב להשתתף בטקסי חלוקת המלגות במועד כפי שייקבע מעת לעת ע”י ועדת המלגות.
קבלת המלגה מותנית בסיום שנת הלימודים ובעמידה בדרישות הלימודיות והמשמעתיות לפי תקנון בית הספר.
יובהר כי הנהלת בית הספר רשאית לשנות או לעדכן את תקנון המלגות, בהתחשבות בשיקולים תקציביים או אחרים. כל שינוי יפורסם באתר בית הספר.
המלגות המוענקות לפי קריטריונים הנקבעים על ידי התורמים.
* התקנון מנוסח בלשון זכר אך מכוון לשני המינים.

קריטריונים לזכאות למלגה:
1. לכל מלגה מוגדרים קריטריונים, אשר מפורסמים באתר בית הספר.
2. תשלום מלוא שכר לימוד.
* סטודנטים הנהנים ממלגה חיצונית בסך של 6,000 ₪ לפחות אינם זכאים לקבלת מלגת ביה"ס, למעט מקרים מיוחדים שייקבעו על ידי וועדת המלגות.

תיאור תהליך קבלת מלגה, שיבוץ ודיווח שעות:
רכזת מלגות מיידעת את הסטודנטים על אפשרויות הגשת בקשות ועל מועדי זמנים להגשה, דרך המייל.
סטודנטים מגישים את בקשותיהם בטופס ייעודי, בצירוף אסמכתאות במידה ונדרש, למזכירות בית הספר במהלך התקופה שצוינה לעיל. עמידה בזמנים וצירוף כל המסמכים הנדרשים הינם תנאי לקבלת המלגה.
ועדת המלגות מתכנסת בתחילת שנת הלימודים, דנה בבקשות ומקבלת החלטותיה, בהתאם לקריטריונים המוגדרים לכל מלגה. עוד במהלך השנה מתכנסת הוועדה לפי צורך.
בהמשך להחלטות הוועדה רכזת מלגות מעבירה תשובות לסטודנטים (באי-מייל). התשובות כוללות מידע אודות סכום המלגה, מספר שעות נדרשות ושיבוץ לפעילות חברתית או בית ספרית (בית הספר או עמותות עירוניות).
שיבוץ המלגאי יהיה כפוף לממונה האחראי (ראש המחלקה, אחראי על פרויקט, איש צוות של הנהלת ביה"ס וכד') בהתאם לשיבוץ המלגאי.
למימוש הזכאות, סטודנט מתבקש להעביר דיווח חודשי – הכולל ביצוע שעות מלגה - המאושר על ידי ממונה אחראי, באמצעות אתר בית הספר או באימייל.

תשלום מלגה:
מועדי קבלת המלגה – המלגה מועברת בשתי פעימות במהלך שנת הלימודים - ראשונה, בשווי חצי מהמלגה לאחר סיום סמסטר א', ושניה בשווי חצי מהמלגה לאחר סיום סמסטר ב'.

כל שאלה בנושא המלגות אפשר להפנות לרכזת מלגות בית הספר: hilabh@musrara.co.il
  • בית ספר מוסררה פותח את שעריו ומזמין אתכם לקחת חלק בחוויה אמנותית עשירה וייחודית  בירושלים הקסומה. היחידה ללימודי חוץ של בית הספר מציעה מגוון אפשרויות להעמקה והעשרה אמנותית לכל אחד ואחת ובכל...
  • פסטיבל האמנות והמוזיקה הבינלאומי "מוסררה מיקס" חוזר זו השנה ה-21 לבניין ההיסטורי של בית הספר ולבית קנדה, עם תוכנית רב־תחומית בין־לאומית עשירה הכוללת פרפורמנס, וידאו־ארט, הופעות מוזיקה, עבודות א...
  • מברכים את ראידה אדון אשר מונתה לעמוד בראש התוכנית לצילום בשפה הערבית במוסררה.ראידה אדון היא שחקנית ואמנית פלסטינית ישראלית. זוכת פרס שרת התרבות לאמנית פלסטית, בפרס אמן מורה ובפרסים רבים נוספי...
  • ברכות לאמיר בולצמן אשר מונה לעמוד בראש המחלקה למוזיקה חדשה במוסררה.אמיר בולצמן הוא אמן סאונד רב תחומי, אוצר ומלחין. בוגר המחלקה למוזיקה חדשה בבית הספר מוסררה ובעל תואר ראשון ושני מהמחלקה לסונו...
  • אנו שמחים לבשר על תחילתו של שיתוף פעולה בין המחלקה לתרבות יצירה והפקה בספיר לבין בית הספר מוסררה לאמנות ולחברה.החל משנת הלימודים הקרובה, יפתח במכללה האקדמית ספיר מסלול ייחודי אשר יאפשר לסטודנ...
חדשות