הרשמה לניוזלטר

נגישות

התערוכה מציעה שלושה מודלים שונים לבחינת היחס בין הגוף האנושי, הזמן החולף ואתר הזיכרון. כל אחד מהם, במדיום אחר, מאפשר לחשוב מחדש על מושג ההנצחה, כפי שהוא נתפס בתודעה המקומית. בכל אחת מהעבודות הגוף האנושי מיצר יחס אחר לאנדרטה – בעוד שאצל כנעני האנדרטה הופכת למגרש משחקים (כ-play וכ-act), אלפרשטיין וטורבן מציעות מודל לאנדרטה מסוג חדש, זמני וקצר מועד, אך פועם, מיוזע ונושם. אצל הראל, האנדרטה הופכת לפיקסלים, והגוף נותר בה רק כמתבונן מהצד.
 
משתתפים - שי כנעני, ניר הראל, טל אלפרשטיין ויוליה קרן טורבן

אוצרת - מיכל בראור

הצעה לתפאורה ניר הראל 2019הצעה לתפאורה, ניר הראל, 2019
טל אפרשטיין וגוליה טורבאן monumentalmonumental, טל אלפרשטיין ויוליה קרן טורבן
טל אפרשטיין וגוליה טורבאן monumental 2monumental, טל אלפרשטיין ויוליה קרן טורבן
שי  כנעני שער הגיא 100 70שער הגיא, שי כנעני
שי כנעני  החץ השחור 80 60החץ השחור, שי כנעני
שי כנעני 70 70 2שי כנעני

גלריה חדשה 1
גלריה חדשה 2
גלריה חדשה 3
גלריה חדשה 4
גלריה חדשה 5
גלריה חדשה 6
גלריה חדשה 7
גלריה חדשה 8

שעות פעילות – ימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00
רח' הע"ח 9, ירושלים

חדשות