צור קשר

הרשמה לניוזלטר

נגישות

בשנה השניה ללימודים, יעמיקו הסטודנטים בחקר השפה הצילומית ויתנסו בתרגילים מונחים וחופשיים תוך הרחבת השליטה במדיום. דגש רב יושם בשנה זו לפיתוח השיח הכיתתי, ולגיבוש אמירה ויזואלית.  במחצית השנה ידרשו הסטודנטים להציג תיק עבודות ועמדה צילומית בפני מורי המחלקה ובסוף השנה לנסח גופי עבודה צילומיים בחלל, בקורסים השונים. בשנה זו ניתן לבחור בקורסים ממחלקות אחרות. 

צילום אישי / טל שוחט
במרחב שבין ראייה להתבוננות ובאמצעות המונולוג הפנימי שמנהל הצילום, נצא למסע הנע בצירים של זמן, מרחב ואופני ייצוג. ננסה לעמוד על תפקידו וייחודו של המדיום, מה הוא חושף ובעיקר מה הוא מסתיר. נבחן את ארגז הכלים העומד לרשותו של כל תלמיד ונחדד תהליכי עבודה .הקורס ילווה בצפייה בעבודות של אמנים עכשוויים בארץ ובעולם, ובדיון על תמות מרכזיות בעידן הפוסטמודרני. נדרשת מחויבות לתהליך אישי,הגשת עבודות ודיון ביקורתי. קורס למיטיבי לכת המעוניינים להרחיק לכת בדרך שאין לדעת לאן היא מובילה.
 
תולדות האמנות / עירית כרמון
היכרות והתמצאות בתולדות האמנות המערבית באמצעות נושאי חתך, שנעים על ציר הזמן מימי האמנות הראשונים ועד לאמנות בת-זמננו: חתך ריאליסטי (דימוי – מעמד ואופני ייצור, אובייקט, רדי מייד), חתך מופשט (רדוקציה, פורמליזם), חתך פוליטי (אמנות מגויסת וחתרנית), חתך פרפורמטיבי (מיצגים ואמנות גוף) ועוד. במהלך השיעורים יידונו מונחים ומושגי יסוד, תופעות ומגמות עיקריות בשדה האמנות, הקשרים היסטוריים פוליטיים תרבותיים לשיח האמנותי בכלל ולשיח העכשווי הפוסט מודרני בפרט. 

צילום וידאו חלל- סדנא רב תחומית  / תמיר צדוק
הסדנא תעסוק במפגש בין צילום למדיומים נוספים ותבחן את אופני הפעלתו של הצילום בחלל ועל ציר זמן ובמסגרתה נעמוד על פרקטיקות אמנותיות עכשווית המבוססות על מתח בין מדיומים שונים. הסדנא תתבסס על שני צירים: בין צילום לוידאו ובין צילום למיצב ותוביל להצבה בחלל המשלבת וידאו וצילום. הציר הראשון, בין צילום לוידאו יעסוק במתח בין תנועה להקפאה וינוע בין הוידאו ארט לבין צילום סטילס, יציג פרקטיקות שונות של שימוש בסטילס לצד וידאו או בתוכו. הציר השני, בין צילום למיצב יעסוק באופני הצבה בחלל והפעלתו על ידי סאונד, וידאו וצילום, ויציג וידאו אינסטליישן מהארץ והעולם. הסדנא תוביל לתערוכה מסכמת הכוללת חשיבה על חלל, הצבה והפקה.
 
יומן צילום - סמסטר ב' / איילת השחר כהן
במהלך הסמסטר השני, ילווה את הפרויקטים בקורסים השונים, יומן צילום שיכיל  טקסטים המתחקים אחר  תהליכי יצירה, רישומים מהדרך, שאלות, ציטוטים ותצלומים. היומן יהוה מעבדה לבחינת חומרים ולהשקת  נקודות מפגש. בידי הסטודנטים תינתן האפשרות להפוך את יומן הצילום לדוקומנט ידני/דיגיטלי, אשר ילווה  את ההגשות שלהם, או להשאיר אותו כמסמך השראה אחורי. קורס זה מהווה הקדמה לקראת הקורס להפקת ספר גמר בשנה ג. 
 
documentary_soliצילום: סולי פורדי

סדנאות / מרצים שונים
באמצעות מפגשי מומחים, דרך סדנאות מעשיות והרצאות, יקבלו הסטודנטים העשרה בנושאים ממוקדים. בין הסדנאות : צילום מזון, צילום אירועים, היטק-לוטק, צילום אלטרנטיבי, ועוד.
   
סטודיו מתקדם / סשה פליט
המשך לימודים  והקניה של שליטה במרכיביו הטכנולוגים של הצילום מהעמקה ביסודות הסטודיו ועד לשימוש מתקדם בפורמטים שונים ובטכניקות תאורה. הרחבת יכולת הבחירה של הסטודנט בביטוי השפה הצילומית המבוימת והכרה בהשפעות שאותה בחירה מייצרת עבור האמן והצופה. במהלך הקורס תתקיים סדנא לצילום במצלמות טכניות. 
 
צילום דוקומנטרי חברתי / גסטון צבי איצקוביץ
הקורס יתמקד באספקטים חברתיים, תרבותיים ואסתטיים של המציאות בה אנו חיים. הסטודנטים יתבקשו  לבחון דרך תהליך עבודה מחקרי ומתמשך, תופעות חברתיות, היסטוריות ועכשוויות. ידונו גם תפקידו של הצלם, עמדתו ומעורבותו במציאות, והשפעת התקשורת על החברה בה אנו חיים. הקורס יחשוף את התלמידים לתערוכות בנושא, ובמהלכו יתקיימו סדנאות  משלב הצילום המעשי ועד להפקת תצלומים במעבדה הדיגיטלית. 
 
יישומים דיגיטאלים / ליאת אלבלינג
קורס "יישומים דיגיטלים" הוא קורס המשך לקורס "פוטושופ המרחב הדיגיטלי". הקורס מקנה כלים לעבודה יעילה עם התוכנה בהקשר הצילומי ומשלב למידה טכנית-פונקציונלית מתקדמת עבור עיבוד והפקת תמונה, לצד למידה תיאורטית מעמיקה במסגרת של צילום מטופל. לצד נושאים טכניים, נתבונן באמנים המשתמשים בתוכנה עבור יצירת עולמות חדשים בצילום וכן יינתנו תרגילים רעיוניים באמצעותם יוכל כל סטודנט לפתח את סגנונו האישי. במסגרת הקורס תתקיים סדנת הדפסות מתקדמת. 

סדנת הדפסות / קרן זלץ
סדנת ניהול צבע, סריקות והדפסות מתקדמות.הסדנא תלווה פרויקט צילום אישי שיתהווה בקורס-יישומים דיגיטלים ותרחיב את היישומים במעבדה הדיגיטלית הבית ספרית.תולדות הצילום ב' / אילנית קונופני
בקורס יסקרו הנושאים האחראיים להתפתחות הצילום במהלך המאה ה-20 , תוך התייחסות להתפתחויות טכנולוגיות וסגנוניות של המדיום והשפעותיהם על החברה, האמנות והתרבות במערב. בין הנושאים שילמדו: מה נשים צילמו במאה ה-19, צילום תיעודי חברתי, זהות וחשיפת העצמי, דאדא וסוריאליזם, צילום במלחמת העולם השנייה, זכרון קולקטיבי ומבטים על תרבויות, מיתוסים ואגדות ועוד. 

צילום מקומי – סמסטר ב /  אילנית קונופני
הקורס ידון בתולדות הצילום המקומי מראשית המאה עשרים ועד ימנו , השפעות תהליכים היסטוריים, חברתיים וכלכליים, על עבודות של צלמים בארץ, מקורות השראה והשפעות של צלמים מוקדמים על הצילום העכשווי.
 
וידאו ארט / ורה קורמן
תכנית לימודי הווידאו ארט תתמקד במערכת היחסים המורכבת בין אמנות, טכנולוגיה, תרבות פופולרית ואקטיביזם חברתי, המאפיינת את תולדות הווידאו ארט כמו יצירות ויוצרי וידאו רבים עד היום. הווידאו ארט שהתאפיין באנטי אסתטיות ובפעילות ניסיונית, הפך להיות אחד המדיומים השולטים והנפוצים בעולם האמנות העכשווית. בנוסף, התרחבות המדיה וריבוי המסכים הפכו את המדיום לחוויה יומיומית במרחב הציבורי והפרטי.נדון לעומק בחשיבותו של הווידאו בעולם המיצג, בווידאו כאלמנט פיסולי, במיצב, בפידבק ובמצלמות נסתרות, באקטיביזם חברתי, בפרודיה ככלי לביקורת, בתפקיד החדש של הצופה, בדוקומנטרי האישי, במקומו של הגוף, בשלבים הקולנועיים, בהשפעות שפת הציור והפיסול, באינטראקטיביות ובאינטרנט. מהלכים היסטוריים וסוגיות מרכזיות בעולם הווידאו יתורגמו מדי סמסטר לתרגילים, תוך כדי שימת דגש על העשרת האמצעים והמיומנות האסתטיות, פיתוח תכנים ותהליכי עבודה. המצאה, תכנון והפקה יתרחשו באמצעות דיונים קבוצתיים, צפייה בקטעי וידאו, קריאה בטקסטים, תרגילי סטודיו מעשיים והגשת עבודות. מרכז הדיון ייווצר סביב מוקדי העניין שיעלו מעבודותיהם של הסטודנטים. 

קריאה ביקורתית / רועי בושי / סמסטר ב
קריאה משותפת  ופיתוח השיח הכיתתי והאישי, מול טקסטים פילוסופיים/ביקורתיים, הקשורים למדיום הצילומי, לשדה האמנות ולתרבות הצילום על רבדיה השונים.

שנה ג' - קורסים עיוניים 

סדנה רעיונית

 
 2
סמסטרים, 3 ש"ש 
הקורס מהווה המשך לשנתיים של לימודי תולדות הצילום  .
סדנה מתקדמת העוסקת בתיאוריות עכשווית בצילום ובאמנות דרך קריאת טקסטים, הקרנת שקופיות ודיון בכיתה  .
מבין הנושאים הנלמדים יהיו פוסט מודרניזם משנות ה- 80 ואילך, פמיניזם בעידן הפוסט מודרני, מחשבים וטכנולוגיות לקראת המאה ה- 21  .

אמנות עכשווית 
 2
סמסטרים 2 שעות שבועיות 
קורס   תיאורטי העוסק בסקירה של האמנות העכשווית למן האמנות המושגית של שנות   השבעים ועד ימינו. הקורס יעסוק במעבר בין המודרניזם לפוסט-מודרניזם  , ובביטויים של הלכי רוח פוסט מודרניים בעבודות עכשוויות  .  

קידום עצמי 
 2
סמסטרים  , 2 ש"ש 
קורס   זה יספק לסטודנטים בשנתם השלישית, ידע לקידום עצמי בתחום בו יבחרו בצאתם   מבית הספר. דרך שיחות, הרצאות והתנסות, ירכוש הסטודנט את הכלים הדרושים   לנווט את דרכו מחוץ לחממת בית הספר. בין התכנים בקורס- כלים לקידום   באינטרנט, מיפוי חללי תצוגה בתל אביב וירושלים, הכרות עם מילגות ופרסים בארץ ובעולם, קידום יוזמות קבוצתיות, הקמת סטודיו מקצועי, התנהלות כספית ועוד  .


  

שנה ג' – סדנאות חובה

 
הנחיית פרויקט גמר 
 2
סמסטרים, 4 ש"ש 
מטרת   הקורס – גיבוש תהליכי יצירה מקורית ואישית מתוך כוונה לאפשר לסטודנט   להתרכז בנושא המעניין אותו. תידרש תצוגה של פרויקט אישי כביטוי לתהליכי   עבודה מעמיקים ואינטנסיביים  .   הקורס כולל הנחייה וביקורת שוטפת במסגרת הכיתה ובסיום השנה יציג כל סטודנט תערוכה אישית ועצמאית  .

פרויקט חברתי

סימסטר א, 4 ש"ש

קורס מעשי שיעסוק בצילום תיעודי- חברתי , מגובה במחקר, ויגיב לתופעות הקשורות לאוכלוסייה מוחלשת. הקורס יתקיים בשיתוף פעולה עם קורס מקביל במחלקה לצילום.

.

 

  

 
סדנאות וקורסים לבחירה

צילום סטודיו מתקדם 
 2
סמסטרים 3 ש"ש 
מטרת   הקורס - העמקת הידיעות והניסיון שנרכש בשנתיים הראשונות בעבודת הסטודיו  . יושם דגש על שליטה גבוהה בתאורה ובהכנה של סטים מורכבים בנושאים מוגדרים   כמו צילום טבע , דומם, פורטרטים ואופנה. הקורס ישלב בין שכלול מיומנויות   טכניות בסטודיו לבין עבודה שנקודת המוצא שלה רעיונית  .
הסטודנטים ילמדו כיצד מרכיבים נכון את תיק הפורטפוליו בסיום הלימודים, עם דגש על הדפסות איכותיות .   


אפטר אפקט ופוסט פרודקשן 
 2
סימסטרים, 3 ש"ש 
מטרת   הקורס - להקנות לסטודנטים כלי עריכת וידאו מתקדמים תוך למידה של תוכנת   After Effect ומגוון האפשרויות הטמונות בה, התנסות בטכניקות פוסט פרודקשן   השאולות מעולם הטלויזיה המסחרית ויישומן בעולם האומנות  ..וידאו ארט ממשיכים 
 2
סימסטרים, 3 ש"ש  

במהלך המפגשים נבחן את הקשר שבין וידאו ארט לקולנוע, טלויזיה ואמנות   פלסטית, בדגש מיוחד על היחס שבין וידאו ארט לצילום סטילס. נתייחס לשאלות   העוסקות בתנאי התצוגה הפיזיים של העבודה והיחס הנוצר בין הצופה, העבודה   והחלל. במהלך הקורס ינתנו תרגילים מעשיים שמטרתם פיתוח תכנים אישיים לצד   שיכלול יכולות טכניות ובסמסטר השני הקורס יתמקד בליווי לפרויקט אישי.

אמנות - מיצב וחלל 
 2
סמסטרים, 3 ש"ש 
סדנת   עבודה מעשית ותיאורטית אשר במסגרתה נבחנים מושג החלל על היבטיו השונים  , שפת המיצב האמנותי, וחקירת   אפשרויות העשייה האמנותית במדיומים שונים:    וידיאו, אינטראקטיב, מיצב צילומי ופיסול . המיצב והחלל- שפה המקיימת יחסים עם ייצוגים חזותיים    שונים, וחוקרת מרחב פיזי ואידאי. משימת הקורס- הקמת תערוכה קבוצתית מתוך החומרים שנלמדו

משלח יד - המדריך לאמנות \ האמן כמדריך, המדריך כאמן 
 2
סימסטרים, 2 ש"ש     +אימוני הוראה 
שתי   מטרות בבסיס הקורס: האחת, פדגוגית, להקנות לסטודנט כלים לעסוק בהדרכה   בקהילה: בנייה של מערכי שיעור, התמודדות עם מצבים בכיתה, התאמה לצרכי   אוכלוסיה , לשלבי התפתחות ועוד. השנייה : לבחון את הסיכויים, הסיכונים  , והשינויים שעובר מעשה האמנות, ביציאה אל השדה המורחב – הקהילה. נחקור   באמצעות מספר צירים באמנות עכשווית שאלות בדבר היציאה של האמן – שליחתו   החוצה ושליחותו , ונבחן כיצד ניתן ליצור בקהילה .אימוני ההדרכה בשטח יהיו   מנוף לעבודה בפני עצמה, אשר תתבצע בכל מדיה (צילום, וידאו, ספר ועוד  (
המשתתפים בקורס שישלימו את חובותיהם הלימודיים יוכלו לזכות בתעודת מדריך מקצועי מוסמך   בכיר מטעם בית הספר.

. שנה ג - מפגשים

שיח צילום - מפגש מחלקתי

מספר מפגשים בשנה

הסטודנטים במחלקה לצילום יוזמנו להרצאות עם צלמים אורחים וישתתפו בשיחות גלריה בתערוכות בבית הספר. חלק מן המפגשים מיועד להכרות עם תיקי עבודות שיציגו סטודנטים שנה ג, העומדים בפני פרויקט הגמר שלהם. המפגש מעודד שיחה בין סטודנטים מכל השנים ומאפשר לסטודנטים שנה ג, לנסח הרצאה אישית ולבנות פרזנטציה לגוף עבודתם המתהווה, אותו יציגו בסוף השנה בתערוכת יחיד.

הנחייה אישית

10 שעות בשנה

כל סטודנט בשנה ג, יכול לבחור מנחה חיצוני למספר מפגשים בשנה. ניתן לבחור מנחה מבין מורי בית הספר, או בכל אמן-צלם-איש תרבות, שתחומי עשייתו משיקים לתחום שבו עוסק הסטודנט, ויכולים לקדם אותו לקראת תערוכתו בסוף השנה .

  • שמחים לספר שביום חמישי, 13.7, נפתחה תערוכת הבוגרים של בית הספר. מוזמנות לבוא להתרשם! לאתר תערוכת הבוגרים תערוכת הבוגרים של בית הספר מוסררה, כוללת את בוגרי המחלקות- צילום, ניו מדיה, תקשורת חזו...
  • אנחנו שמחים לבשר על שתי מלגות חדשות שנוספו ללרשימת המלגות היחודית של בית הספר: מלגת קרן הורוביץ לסטודנטים לפוטותרפיה: מלגה יעודית לתלמידי שנים א' וב' במחלקה לפוטותרפיה, המלגות ניתנות הודו...
חדשות