צור קשר

הרשמה לניוזלטר

נגישות

קריטריונים:

- עד 5 שנים מהשחרור.
- סטודנטים אשר ניצלו לפחות 8,000 ₪ מסך הפיקדון עד ליום הגשת הבקשה.
- עדיפות לסטודנטים שנה א'.

היקף: תמורת 70 שעות שנתיות בפעילות קהילתית - בית ספרית

גובה המלגה: 5,000 ש"ח

חיילות משוחררות אשר שרתו שנה אחת בלבד זכאיות למחצית המלגה (לא ניתן להעניק מלגה למי ששרת פחות משנה).

ניתן לקבל את מלגת קרן גרוס עד פעמיים.
חדשות