צור קשר

הרשמה לניוזלטר

נגישות

הקריטריונים לקבלת המלגה:
תושב אחד מהיישובים: קרית גת, קרית מלאכי, דימונה, ירוחם, רהט, נתיבות, שדרות, מצפה רמון, אופקים, ערד.

  1. מילוי והגשת הטפסים הנדרשים במועד – לפי דרישת מזכירות בית הספר.
    קבלה ללימודים ותשלום שכר הלימוד.
  2. התחייבות לביצוע שעות עבודה קהילתית  בהתאם להנחיית וועדת המלגות.

  • וועדת המלגות רשאית לאשר או לשלול מלגה לפי שיקול דעתה ובין היתר בשל סיבות סוציו-אקונומיות.

  • את המלגה יקבלו ארבעת המועמדים הראשונים שיעמדו בקריטריונים.

  • יובהר כי לשנת תשע"ז יחולקו סך הכול 4 מלגות בסך 10,000 ₪ כל אחת. מקבלי המלגה יהיו זכאים לה במהלך 3 שנות לימודיהם.


מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה אל שני המינים.
חדשות